search
hun / eng / rom / ger
heti_batoritas_sav

 

Kedves Imre!

Nagyon hálás vagyok az eheti bátorításért. Igazán sokat jelentett most nekem, különösen így a vizsgaidőszak előtt egy amúgy is húzós szemeszter után, és egyébként is sok nyitott ajtó előtt állok jelenleg, és hamarosan ki kell választani, hogy melyikbe is lépek be. Sok mindent megértettem a környezetemben és a saját viselkedésemmel kapcsolatban is.

A tanítást végighallgatva észrevettem, hogy van egy nagyon mélyen frusztráló személy a közvetlen környezetemben, akivel nem tudtam mit kezdeni, de éreztem, hogy kimondottan mérgezően hat rám, ezért kerültem, amikor csak tudtam, de mivel egy lakásban lakunk, ez egy kicsit nehéz feladat, és nem is megoldás a problémára. Most megértettem, hogy nem ő maga az, aki ennyire panaszos és támadó magatartású, hanem ez a szellemiség, ami sajnos nagyon komolyan rátelepedett, és engem is szépen ki akarna kezdeni. Ezt semmi esetre sem fogom hagyni, ellenállok neki, mert nagyobb az, aki bennem van - sokkal nagyobb! 

Ugyanígy szeretnék valahogy segíteni a lakótársamnak is abban, hogy ebből kimásszon, ami kicsit nehéz úgy, hogy minden mondatomat támadásként él meg, még ha az időjárásról beszélek, akkor is, és a kereszténységgel szemben is nyíltan elutasító, de első körben szeretettel tudok hozzá fordulni, mert megértettem, hogy ez nem ő, hanem a szellemiség. Várom már az ebből eredő bizonyságot!

Még egyszer köszönöm ezt a tanítást, nagyon hálás vagyok érte!

Isten áldja meg bőkezűen az odaadó szolgálatotokat!

Üdvözlettel: Eszter

 

 

Kedves Süveges Imre!

Bátorkodtam megírni ezt az üzenetet, amiben tiszteletemet, köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni feléd, a szolgálatod, valamint a tanításaid felé, amit egy pár hete fedeztem fel a YouTube-on! Nekem személy szerint nagy erőt és bátorítást adnak! Isten hatalmas áldásait kívánom Rád és az egész családod, valamint a gyülekezet tagjainak életére! Adja meg Nektek az Úr a folyamatos növekedést és bővölködést!!

Tisztelettel: Anna

 

 

Kedves Imre!

Köszönjük a sok bátorítást amit ebben az évben küldtél! Áldott, boldog Karácsonyt és Új Évet kívánok Neked, Családodnak és minden munkatársadnak! Szeretettel gondolunk Rátok!


Üdvözlettel: Anti és családja

 

 

Ez a bátorítas nagyon jókor jött. Hálás köszönet érte!

Isten áldjon!

Anna

 

 

Drága Imrém! Kedves Apostolom!

Köszönöm az elmúlt évi és ez új évi bátorításokat. Legyél áldott mindezért is! Bizony nagyon fontos, hogy magasabb fokozatra kapcsoljunk: ima, böjt, adakozás. Dicsőség Istennek, hogy hosszan tűrő, kegyelmes!!! Hála Néki! Nagy az Ő szeretete!

Szeretettel gondolok Rád és családodra

Attila

 

 

Köszönöm, nagyon építő volt mind a bátorítási szöveg a körlevélben, és a témában elérhető Dél-Afrikai segédpásztor tanítása is. Én is hiszem, hogy életet megváltoztathatóvá válhat, ha az ember tudatosabban, naponta többet imádkozik szellemben, nyelveken, és ha azt a napi 10-15 percnyi napi megvallást is gyakorolja. Én ma a hallottakon okulva el is kezdtem.

Az Úr Jézus áldjon meg ezekért a hasznos, építő bátorításokért!

Makó

 

 

Köszi a bátorítást! Nagyon aktuálisan szólt az Isten Igéje!

Köszi

Budapest

 

 

Köszönöm, hogy mindig megkülditek a Heti Bátorítás című kiadványt. Nagyon hálás vagyok, ezért a szolgálatért.

Tegnap este meghallgattam a "Keserűség és az abból való gyógyulás" című tanítást. Korábban többször is erősen rám jött ez a számomra megmagyarázhatatlan negatív állapot. Felismertem, hogy ez a betegség megkárosítja az életemet. Imádkoztam ezért. Azóta nagyon sokat kaptam Isten szeretetéből, de nem igazán figyeltem tovább erre a dologra, mentem tovább. Azonban tegnap este a Szent Szellem felnyitotta a szememet és elvezetett az igazságra. A tanítás után imádkozni kezdtem és bocsánatot kértem az Úrtól, hiszen a keserűség bűn. Három területet hozott fel a Szent Szellem. A bűnbocsánat után kértem az Atya kegyelmét és Szent Szellem erejével, a Jézus nevében megszabadultam. Kiment belőlem. Hatalmas ereje van a Szent Szellemnek. Csodálkozásom után, dicsérni kezdtem az Urat, amely azóta is tart!  :) Hiszem, hogy akit a Fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. Még a szemem is kitisztult. Hatalmas csoda történt az életemben! Tűz gyúlt a szívemben. Minden lehetséges a hívőnek! Dicsőség az Úrnak!

Salgótarján

 

 

Nagyon szépen köszönöm a Heti Bátorítást, ugyanis mélyen a szívembe hatolt és elgondolkodtatott, az Ige felidézése „Legyőzték a Bárány vére által és bizonyságtételük beszéde által” inspirált,és emlékeztettet engem az Istentől kapott elhívásomra, ebben a rohanó világban. Továbbá rádöbbentett, hogy ugyan a Bárány vére legyőzte a sátánt, de a bizonyságtételünk beszéde az a mi feladatunk, hogy a régi sárkányt ott is tartsuk ahol a helye, a lábunk alatt.

Sokszor az ember amikor, kemény helyzetekkel, sorsokkal szembesül, bár tudatában van annak, hogy csak Isten Igéje a megoldás, mégis próbál valami okosat mondani, kiötleni, ami ugyan elfogadható, talán jónak tűnő emberi megoldás, de tudjuk jól, a megoldás csak Isten Igéje. A mindenható Isten adjon új tüzet, új fuvallatot nekünk a Szent Szellem által, hogy minden időben minden helyen Isten fiaiként, leányaiként nyilvánuljunk meg, a Jézus Krisztus nevében. Köszönöm az üzenetet!

Budapest

 

 

Kedves Testvérek!

Hálásan köszönjük a Heti Bátorítás üzenetet, amely április hónapban a kedves Szent Szellemmel való mély közösségünkről szólt. Szeretném a Ti szíveteket is megörvendeztetni, mivel én is továbbküldöm a Sacramentóban élő testvéreknek, kiknek a pásztora visszajelzett, hogy örömmel vették az üzenetet. Nagyon köszönjük, hogy e csodálatos üzenet megerősítette bizonyságtevésünket feléjük, mivel az egész gyülekezetenek

elengedhetetlen szüksége van a Szent Szellem megnyilvánulására és e szép mennyei imára.

Mégegyszer nagyon köszönjük. Igaz testvéri szeretettel .

USA Sacramento

 

 

Én nagyon örülök ennek a kiadványnak!

Feltölt, épít, formálja a közösség gondolkodását.

Hálás vagyok ezért a kiadványért

Pécs

 

 

Nagyon hálás vagyok a bátorításért, mert mindegyik völgyön keresztül mentünk. Nem mindig voltunk tisztába, hogy mi is történik velünk, most amikor végig hallgattam a tanítást olyan öröm és hálaadás töltötte be a szívemet, mert mindegyikben megsegített az Úr, és átvitt bennünket. Így most már sokkal tisztább ez a terület is.

Hajdúböszörmény

 

 

Nagyon köszönöm a Heti Bátorítás e-mail-eket.

Sok áldást jelent számomra a napi és heti problémák feletti harcokban.

Pécs

 

 

Köszönöm a Heti Bátorítás rendszeres tanításait, nagyon sokat változtatott az életemen. A „ne menekülj el” tanítást többször is meghallgattam, utána sírva megtértem ebből a rossz magatartásformából és megváltoztattam a gondolkodásomat. Azóta érzékelem, hogy másképp látom a világot. Még egyszer köszönöm!

Erdély - Románia

 

 

Testvéreim,

A november 23.-i bátorítás nagyon építő volt a számomra.

"A megcselekedett ige váljon kősziklává az életünkben!"

Köszönöm, áldás: Tamás, Kalocsa

 

 

Nagyon hálás vagyok, hogy kapom tőletek ezeket a bátorításokat.

Nagyon érdekes, hogy egyik testvérnőm tegnap küldte el nekem a fegyverzetekről tett írását, amit a blogjába írt. Én meg weblapunkra rakom fel mindennap az igéimet, amit Isten vezetésével teszek. És pont a Galatákhoz 5:17-22ig adta az Úr.

Szinkronban van a ti írásotokkal. Tegnap este olvastam és néztem meg az első videót.

Köszönöm a Szent Szellemnek, hogy elménket irányítja.

Isten áldása legyen rajtatok és kenete nyugodjon meg a szolgálatotokon.

Szeretettel, Edit, Budapest

 

 

Nagyon köszönöm a tanítást, bátorítást. Most csak gyorsan, részben futólag tudtam átolvasni ezt az igen alapos, részletes útmutatást. Több időt fogok rá fordítani, hogy mélyen belém gyökerezzen. Az elmúlt 15 éves hitben járás alatt sokat tanultam, sok mindent el tudtam sajátítani, de ilyen pontos összefoglalással még nem találkoztam. Örömmel töltött el, hogy az eddigi evangelizációs munkám nagymértékben igazodott / igazodik a bátorításban összefoglaltakhoz. Természetesen ez azért lehetséges, mert táplálkozom az írott és prédikált Igéből, segítségemre van a Szent Szellem, évekig szolgáltam az Alpha kurzusokon, stb.  Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy van még min finomítani. Egy ideje négy ember felé szolgálok (hajléktalanok) heti rendszerességgel. Az első négy pontban foglaltak folyamatban vannak, gyakorlati módon. Szeretetet érzek és mutatok irányukba, segítem őket, (ha szerényen is), olvasok fel a Bibliából, és imádkozunk is. Úgy látom a bizalmukba fogadtak, nyitottak, és nagy érdeklődéssel hallgatják az Igét és a kapcsolódó magyarázataimat. Nagyon mélyről indultunk, sok munka van még hátra, de hiszem, hogy van felemelkedés az ilyen nehéz helyzetből is, van rá példánk a Bibliából.

Köszönöm! Sokat segítettél!

Szeretettel gondolok Rátok!

Attila, Budapest

 

 

Őszinte köszönet és hála a sok odaadó fáradtságért, amit a tanításban (Heti Bátorításban) és a lelkigondozásban teszel a közösség minden tagjáért napról-napra!

Legyen továbbra is áldott az életed minden területe, Isten oltalma és vezetése alatt!

Barátsággal: Szilvi és Péter, Velence

 

 

Muszáj, hogy írjak újra. Egyszerűen hihetetlen! Hihetetlen, hogy azokról a dolgokról beszélsz amiket a Szent Szellem mozgat bennem. Több mint egy hónappal ezelőtt a tűz Istene volt bennem, ezeket tanulmányoztam át a Bibliából, minden egyes szakaszt újból es újból.

Égő csipkebokor, a mennyből alászálló tűz, amely elemészti Ábel oltárát, tűzfal vezetése éjszaka, Elizeus szavára megnyílik a fiú szeme es látja a tüzes szekereket, hogy harcolnak értük, Illés elragadtatása tüzes szekereken, Szent Szellem megjelenése az ószövetségben tüzes kerekek és még sorolhatnám. A tűz Istenéről szóltál újból es újból.. 3 hete írtam egy dalt (és mostanra lett kész), azaz a Szent Szellem adta, mikor a szívem megtört dolgok alatt. mikor nincs válasz Istentől , nincs meghallgattatás. A dal arról szól hogy " Kell, hogy áttörjenek az Ígéretek". Ma Isten Ígéreteiről szóltál a Heti Bátorításban. Hihetetlen, hogy a Szent Szellem ilyen összhangban működik.

Imádkozom értetek, a tűz Istene vezessen.

Áldás!                                                                                                                                                        

Anasztázia, London

 

 

Köszönöm Isten Igéjét, és a Heti Bátorítást!

Áldott napokat!                                                                                    

Üdvözlettel: Krisztina, Dombóvár

 

 

Nem akarom tovább a bennem levő késztetést elnyomni, hogy írjak Neked.

Szeretném kifejezni hálámat Feléd, hogy az ÚRtól vett üzenetet elmondtad vasárnap a Kármel gyülekezetben. Az Istennek sokszor hálát adok érted!

Már akkor az volt bennem, hogy Isten olyan jó hozzám, hogy Téged felhasznált arra, hogy engem bátorítson és felemeljen. Tudod, nem véletlen az sem, hogy a Krízishelyzetek című tanításod is most van fent az Omega honlapon és a Heti bátorításod is nekem szól.

Az ÚR tudja, hogy ilyen sokirányú támogatásra volt most szükségem, pedig nem vagyok távol az ÚRtól, és mégis. Nem is gondoltam volna, hogy lehet ilyen az ember életében, amikor az ÚRban van, és olyan elementáris erővel tör rá a kétségbeesés (nincs is rá megfelelő szó) egy élethelyzetben, hogy szüksége van ÚRtól egy erőteljes támogatásra, szabadításra. Beszélni nem is tudtam róla, de annyira jó az ÚR, hogy még szánkon sincs a szó, és már válaszol! ÁLDJON MEG AZ ÚR, ÉS ŐRIZZEN MEG TÉGED...!

A 23. Zsoltár teljesedjen be életed minden területén szakadatlanul, dicsőségesen!

Köszönöm, hogy leírhattam.                                                               

Testvéri szeretettel: Jolika, Pécel

 

 

Szuper jó tanítás, köszönöm az eddig elküldött leveleket, Heti Bátorításokat!

Sydneyben élek, nem régen tértem meg, az egyik rokonom küldte el otthonról a Heti Bátorítást és azóta rendszeresen, minden anyagot meghallgatok és ebből élek!

Köszönöm a munkátokat, legyetek áldottak mindenben!

Tamás, Sydney

 

 

Köszönöm a tanítást! A legjobb időben jött, nagy öröm töltötte el a bensőmet! Mostanában ezen a területen jelentkeztek gondok, de a régebben már a szívembe írt ige (Napról napra gondoskodik rólunk a mi Szabadításunk Istene) újra tűzként lobog a bennem! Köszönöm még egyszer!

Úr kegyelme legyen veletek!                                                                                               

Dániel, Salgótarján

 

 

Kedves Imre Apostol, mostanában a sok levél közt valahogy elmaradt, hogy korábban elolvassam/meghallgassam az alábbi heti bátorítást, és milyen jó, hogy azért nem hagytam ki! Önvizsgálatra késztető, tömör tanítás!

Nagyon jók ezek a heti bátorítások, az Úr áldjon meg értük gazdagon!

János, Makó

 

 

Köszönöm a Heti Bátorítást, hálás vagyok érte. Családunkban rendszeresen meghallgatjuk és már szépen haladunk az Ige alapján.

Tamás és Családja, Marosvásárhely, Románia

 

 

Köszönöm a mai bátorítást és minden eddigit. Mivel ez rövidebb az előzőeknél és annyit ölel fel, amennyit én is képes vagyok átvenni és megérteni a mai napra ezt az üzenetet állítottam a célkeresztbe. Most 6 órával később tapasztalom pozitív eredményeit! Áldás reátok és az egész testvériségre!

István, Budapest

 

 

Wao, szuper jó heti bátorítás, tanítás volt ez, tartalmas, velős, lényeglátó, nagyon köszönöm! :-)

K. E. Inárcs

 

 

Hálát adok a heti bátorításért! Tényleg az utóbbi hetekben annyira aktuális volt, hogy igazából ez, ami sokszor feltöltött. és a mai volt a csúcs: A megtartó kegyelem!

Mihály, Pécs

 

 

Nagyon jókor jött ez a bátorítás a Szeretet törvényéről. Jézus maga a Szeretet. Teremts bennem tiszta szívet, Uram! Hiszem, hogy akik szíve és beszéde megkeményedett volt, ők is megváltoztak a Szeretet által! Legyen áldott a munkátok!

Iván, Budapest

 

 

Először is szeretnék köszönetet mondani a Heti Bátorításokért, melyeket már jó pár hónapja olvasgatok. Istené a dicsőség, hogy minden egyes bátorítást pontosan akkor kapok meg, amikor szükségem van rá, s pontosan azt, amire éppen szükségem van. Szó szerint bátorít, felemel, erőt ad! Köszönöm!!!

Anikó