search
hun / eng / rom / ger
heti_batoritas_sav

Egy olyan online kiadvány, mely Isten Igéje alapján felépít, bátorít különféle aktuális témákban.

Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Zsid. 3, 13

 

Isten szeretetének áradása – 2. rész

Róm. 5, 5

…a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.

 

Szívünkbe áradt: Az áradás szót csak a bőséges folyamok korlátlan áradására használjuk. Isten szeretete ilyen gazdagon tud ránk áradni a Szent Szellem közvetítése által. Amikor fogadjuk a Szeretet Szellemét, akkor ránk árad Isten szereleme és betölti személyiségünket.

 

Engedd mélyre, hadd jusson el a gyökerekig!

Legyél nyitott! Ne járj úgy, mint a bezárt befőttes-üveg, amiről lefolyik a víz, le kell csavarni a tetejét és a víz beárad az üveg teljes mélységéig.

 

A szeretet himnusza bemutatja Isten szeretetének a gazdagságát! 1. Kor.13!

1Kor. 13, 4-8

A szeretet (Isten szeretete) türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik…(Örökkévaló)

 

Isten szeretetének tulajdonságai, képek az Igéből;

 1. Vőlegény és mennyasszony viszonya (lángoló – féltőn szerető)
 2. Férj és feleség viszonya (hűséges, kiteljesedett szeretet)
 3. Atya és fiú kapcsolat (bensőséges – bátorító, nevelő szeretet)
 4. Pásztor és nyáj kapcsolat (legeltető - őrző szeretet)
 5. Orvos és beteg kapcsolat (megsebző - gyógyító szeretet)
 6. Házigazda és háznép viszonya (törődő - gondoskodó szeretet)
 7. Adó, segítő, megtartó, szeretete (Jn, 3.16)

 

Amikor kiárad az Isten szeretete…

1Jn. 4, 16-21       Itt van leírva a folyamat:

…és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.

Megismerjük, hittel befogadjuk Isten szeretetét és megmaradunk a szeretet parancsának való engedelmesség által az Ő szeretetében!

Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban.

 

Amikor engedjük, hogy ne csak megérintsen, hanem a személyiségünk mélységébe is behatolva, teljessé legyen bennünk Isten szeretete, akkor kialakul bennünk egy mély bizalom és szeretetből való engedelmesség az Atya felé! A teljes elfogadás, személyiségünkben való biztonság is az Ő szeretetéből fakad!

 

A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé (tökéletesen teljessé) a szeretetben.

 

Amikor betölt Isten szerelme, az kiűzi a félelmet, szégyent, feloldja a belső görcsöket, kisebbségi komplexusokat, ördögi gátakat, sérüléseket, a bűn következményeit, teljes szabadságra vezet személyiségünkben.

 

Azzá tudunk válni személyiségünkben, aminek teremtett bennünket a Mennyei Atyánk!

Ha vannak bennünk negatív dolgok, azt jelzi, hogy tökéletesen nem tudott még teljessé lenni bennünk Isten szeretete.

 

Hadd áradjon ma is személyiséged legmélyebb szintjére Isten szeretete a Szent Szellem által, kitisztítva a gyökereket, legbensőbb indítékokat is!

 

Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.

Mi akkor tudunk igazán szeretni, amikor megismerjük és befogadjuk az Övét!

Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát.

Amikor gyűlölet és el nem fogadás van még bennünk, az annak a jele, hogy nem tudott az agapé személyiségünk legmélyebb pontjáig is elhatolni.

Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.

Isten és az emberek szeretetében csak úgy tudunk hosszú távon megmaradni, ha engedelmeskedünk a szeretet parancsainak! (Isteni parancsok – kötelező haladási irányt jelölnek!)

 

Jn. 15, 9-10

„Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

Jézus megélte, bemutatta és továbbította az Atya szeretetét mindenki felé, aki befogadja Őt!

maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben,…

A szeretet parancsainak megtartása által tudunk megmaradni hosszú távon az Ő szeretetében!

Szeresd az Urat, felebarátodat valamint önmagadat!

 

Az Atya ölelése: (személyes megtérés élményem)

Lk. 15, 20-24

És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, (megölelte) és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára! Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek.”

 

A tékozló fiú lázadó és vérig sértő magatartása, gyakorlatilag az apja halála előtt követelte örökségét, ezzel az apja mielőbbi halálát kívánta! Az Atya nem sérült ebbe bele, mert az Ő szeretete feloldja a vérig sértő bántásokat!

 

Maradj meg az Atya szeretetében és a legnehezebb bántásokban is szabad és egészséges maradsz Krisztusban!

 

Az Atya szeretetének megnyilvánulásai:

Várta őt vissza, nyakába borult, megölelte, körbevette szeretetével, megbocsátott neki, elfelejtette a vérig sértő magatartását, Ő kezdeményezett, nem várt a fiú beszédére, már kész volt lépni, futni felé, mindent visszaadott neki…

 

MEGÖLELTE: Amikor ezt tette szeretete körbevette a fiút és kiáradt rá, behatolva a személyiségébe egészen a teljességig. Abban a pillanatban kitisztult, ki lett űzve a sötétség minden eleme, (félelem, szégyen, kisebbségi komplexus, bűntudat, vádlás, ön vádlás, lázadás, minden sötétség) a személyisége meggyógyult a bűnelkövetés során szerzett lelki sebekből, teljesen szabad lett!

 

Helyreállt a szeretet kapcsolat, bizalom, engedelmesség, biztonság, elfogadás és minden, közte és az Atya között. Feltöltve, megtisztulva, meggyógyulva, felépülve jött ki az Atya öleléséből, szerető karjaiból!

 

Így van ez ma is mindazokkal, akik oda mennek az Atyához bűnbánattal, megalázkodva és bizakodva, nyitottan! Történjen meg ez veled is!

 

Szükségünk van mindannyiunknak az Atya ölelésére, mert az megváltoztat bennünket! Amikor Isten szeretete megölel, kiárad ránk az Ő feltétel nélküli agapéja, ami által kiűzetnek a rossz dolgok, belső sebeink meggyógyulnak. Gyere közel a Te mennyei Atyád ölelő karjaiba, ami egy mély kötődést fog létrehozni benned az Úr Jézus Krisztussal! Megújul ifjúságod és életerőd, örömöd az Ő szeretete által!

 

Pl. Szent Szellem azt mutatta gyakoroljam az ölelést, te is ezt tedd ma, közben valami természetfölötti történik a Szent Szellem által! Természetesen az illendőség határain belül tegyük ezt!

 

Júd. 1, 21.a

…tartsátok meg magatokat Isten szeretetében,…

 

Isten szeretete megtérésre indít!

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – Isten szeretetének áradása

http://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000022%20-%20Az%20Isteni%20szeretet.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Takács Ferenc – Isten szeretete kiűzi a félelmet

https://www.youtube.com/watch?v=auWsVzZNvYI

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Pintér Béla – A szeretet nem fogy el sosem

https://www.youtube.com/watch?v=APt58C4_h5Y

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy Isten szerelme kiáradjon ránk a Szent Szellem által!

 

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagainkat – osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

Bűnözőből lelkipásztor:

https://youtu.be/6n6KlZNwNuk

 

További tanítások elérhetőek a következő helyeken:

http://www.omegagyulekezetek.hu/hu/tanitasok

www.riverfm.hu - Keresztény online rádió mindenkinek! - Hallgattad már?

 

 

Várjuk visszajelzéseiteket, bizonyságaitokat amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás kiadványunk. Amennyiben Isten cselekedett életetekben ezen keresztül is, jelezzétek felénk, hogy bennünket is tovább inspiráljon erre a szolgálatra!

Szívesen veszünk minden adományt, hiszen szolgálatunk hátterét önkéntes adományokból biztosítjuk!

Omega Hálózat Egyesület. K&H Bank: 10401921-50526650-80751000

gy olyan online kiadvány, mely Isten Igéje alapján felépít, bátorít különféle aktuális témákban.

Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Zsid. 3, 13

 

Isten szeretetének áradása – 2. rész

Róm. 5, 5

…a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.

 

Szívünkbe áradt: Az áradás szót csak a bőséges folyamok korlátlan áradására használjuk. Isten szeretete ilyen gazdagon tud ránk áradni a Szent Szellem közvetítése által. Amikor fogadjuk a Szeretet Szellemét, akkor ránk árad Isten szereleme és betölti személyiségünket.

 

Engedd mélyre, hadd jusson el a gyökerekig!

Legyél nyitott! Ne járj úgy, mint a bezárt befőttes-üveg, amiről lefolyik a víz, le kell csavarni a tetejét és a víz beárad az üveg teljes mélységéig.

 

A szeretet himnusza bemutatja Isten szeretetének a gazdagságát! 1. Kor.13!

1Kor. 13, 4-8

A szeretet (Isten szeretete) türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik(Örökkévaló)

 

Isten szeretetének tulajdonságai, képek az Igéből;

 1. Vőlegény és mennyasszony viszonya (lángoló – féltőn szerető)
 2. Férj és feleség viszonya (hűséges, kiteljesedett szeretet)
 3. Atya és fiú kapcsolat (bensőséges – bátorító, nevelő szeretet)
 4. Pásztor és nyáj kapcsolat (legeltető - őrző szeretet)
 5. Orvos és beteg kapcsolat (megsebző - gyógyító szeretet)
 6. Házigazda és háznép viszonya (törődő - gondoskodó szeretet)
 7. Adó, segítő, megtartó, szeretete (Jn, 3.16)

 

Amikor kiárad az Isten szeretete…

1Jn. 4, 16-21            Itt van leírva a folyamat:

…és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.

Megismerjük, hittel befogadjuk Isten szeretetét és megmaradunk a szeretet parancsának való engedelmesség által az Ő szeretetében!

Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban.

 

Amikor engedjük, hogy ne csak megérintsen, hanem a személyiségünk mélységébe is behatolva, teljessé legyen bennünk Isten szeretete, akkor kialakul bennünk egy mély bizalom és szeretetből való engedelmesség az Atya felé! A teljes elfogadás, személyiségünkben való biztonság is az Ő szeretetéből fakad!

 

A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé (tökéletesen teljessé) a szeretetben.

 

Amikor betölt Isten szerelme, az kiűzi a félelmet, szégyent, feloldja a belső görcsöket, kisebbségi komplexusokat, ördögi gátakat, sérüléseket, a bűn következményeit, teljes szabadságra vezet személyiségünkben.

 

Azzá tudunk válni személyiségünkben, aminek teremtett bennünket a Mennyei Atyánk!

Ha vannak bennünk negatív dolgok, azt jelzi, hogy tökéletesen nem tudott még teljessé lenni bennünk Isten szeretete.

 

Hadd áradjon ma is személyiséged legmélyebb szintjére Isten szeretete a Szent Szellem által, kitisztítva a gyökereket, legbensőbb indítékokat is!

 

Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.

Mi akkor tudunk igazán szeretni, amikor megismerjük és befogadjuk az Övét!

Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát.

Amikor gyűlölet és el nem fogadás van még bennünk, az annak a jele, hogy nem tudott az agapé személyiségünk legmélyebb pontjáig is elhatolni.

Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.

Isten és az emberek szeretetében csak úgy tudunk hosszú távon megmaradni, ha engedelmeskedünk a szeretet parancsainak! (Isteni parancsok – kötelező haladási irányt jelölnek!)

 

Jn. 15, 9-10

Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

Jézus megélte, bemutatta és továbbította az Atya szeretetét mindenki felé, aki befogadja Őt! maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben,…

A szeretet parancsainak megtartása által tudunk megmaradni hosszú távon az Ő szeretetében! Szeresd az Urat, felebarátodat valamint önmagadat!

 

Az Atya ölelése: (személyes megtérés élményem)

Lk. 15, 20-24

És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, (megölelte) és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára! Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek.”

 

A tékozló fiú lázadó és vérig sértő magatartása, gyakorlatilag az apja halála előtt követelte örökségét, ezzel az apja mielőbbi halálát kívánta! Az Atya nem sérült ebbe bele, mert az Ő szeretete feloldja a vérig sértő bántásokat!

 

 

 

Maradj meg az Atya szeretetében és a legnehezebb bántásokban is szabad és egészséges maradsz Krisztusban!

Az Atya szeretetének megnyilvánulásai:

Várta őt vissza, nyakába borult, megölelte, körbevette szeretetével, megbocsátott neki, elfelejtette a vérig sértő magatartását, Ő kezdeményezett, nem várt a fiú beszédére, már kész volt lépni, futni felé, mindent visszaadott neki…

 

MEGÖLELTE: Amikor ezt tette szeretete körbevette a fiút és kiáradt rá, behatolva a személyiségébe egészen a teljességig. Abban a pillanatban kitisztult, ki lett űzve a sötétség minden eleme, (félelem, szégyen, kisebbségi komplexus, bűntudat, vádlás, ön vádlás, lázadás, minden sötétség) a személyisége meggyógyult a bűnelkövetés során szerzett lelki sebekből, teljesen szabad lett!

 

Helyreállt a szeretet kapcsolat, bizalom, engedelmesség, biztonság, elfogadás és minden, közte és az Atya között. Feltöltve, megtisztulva, meggyógyulva, felépülve jött ki az Atya öleléséből, szerető karjaiból!

 

Így van ez ma is mindazokkal, akik oda mennek az Atyához bűnbánattal, megalázkodva és bizakodva, nyitottan! Történjen meg ez veled is!

 

 

Szükségünk van mindannyiunknak az Atya ölelésére, mert az megváltoztat bennünket! Amikor Isten szeretete megölel, kiárad ránk az Ő feltétel nélküli agapéja, ami által kiűzetnek a rossz dolgok, belső sebeink meggyógyulnak. Gyere közel a Te mennyei Atyád ölelő karjaiba, ami egy mély kötődést fog létrehozni benned az Úr Jézus Krisztussal! Megújul ifjúságod és életerőd, örömöd az Ő szeretete által!

 

Pl. Szent Szellem azt mutatta gyakoroljam az ölelést, te is ezt tedd ma, közben valami természetfölötti történik a Szent Szellem által! Természetesen az illendőség határain belül tegyük ezt!

 

Júd. 1, 21.a

…tartsátok meg magatokat Isten szeretetében,…

 

Isten szeretete megtérésre indít!

 

 

 

 


Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – Isten szeretetének áradása

http://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000022%20-%20Az%20Isteni%20szeretet.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Takács Ferenc – Isten szeretete kiűzi a félelmet

https://www.youtube.com/watch?v=auWsVzZNvYI

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Pintér Béla – A szeretet nem fogy el sosem

https://www.youtube.com/watch?v=APt58C4_h5Y

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy Isten szerelme kiáradjon ránk a Szent Szellem által!

 

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagainkat – osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

Bűnözőből lelkipásztor:

https://youtu.be/6n6KlZNwNuk

További tanítások elérhetőek a következő helyeken:

http://www.omegagyulekezetek.hu/hu/tanitasok

www.riverfm.hu - Keresztény online rádió mindenkinek! - Hallgattad már?

 

 

Várjuk visszajelzéseiteket, bizonyságaitokat amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás kiadványunk. Amennyiben Isten cselekedett életetekben ezen keresztül is, jelezzétek felénk, hogy bennünket is tovább inspiráljon erre a szolgálatra!

Szívesen veszünk minden adományt, hiszen szolgálatunk hátterét önkéntes adományokból biztosítjuk!

Omega Hálózat Egyesület. K&H Bank: 10401921-50526650-80751000