search
hun / eng / rom / ger
heti_batoritas_sav

Egy olyan online kiadvány, mely Isten Igéje alapján felépít, bátorít különféle aktuális témákban.

Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Zsid. 3, 13;

 

Szabadulás a depresszióból, pesszimizmusból, félelemből

Depresszió definíciója;

Az emberi lélek, szellem problémája, betegsége, ami hatással van az egész lényünkre.

(test, lélek, szellem)

Beszélhetünk részleges, enyhe lefolyású és kiteljesedett, mániás depresszióról!

Következő szavakkal jellemezhető; 

Hangulati élet zavara, nyomott hangulat, sötét érzelmi állapot, levertség, lehangoltság (hangszer), szorongás, csüggedés, erőtlenség, kedvetlenség, keserűség, közöny, passzivitás, alvászavar, érdektelenség, önvádlás, fáradság, erőtlenség, csökkent szellemi képességek, étvágytalanság vagy kényszeres evés, boldogtalanság, alacsony önértékelés, hallucinációk, téveszmék megjelenése, lelki mélység

Korunk népbetegsége, sok más problémával társulva erőteljes romlást tud felszabadítani az emberek életében. Nők érzelmi beállítottságuk miatt veszélyeztetettebbek!

Társult problémák; Önsajnálat, pánikbetegség, félelem, öngyilkossági kényszerek, sötét jövőkép, céltalanság, lelki, szellemi immunrendszer leépülése, idegi összeomlás, pszicho-szomatikus betegségek, testi tüneteket produkál a negatív diagnózis ellenére, bezárkózás, kapcsolati romlások, keserűség…

Statisztikai adatok;

 • A magyar lakosság 1/3-a küzd valamilyen mértékű depresszióval; növekvő adatok, egyre jobban eltolódik az ifjúság felé.
 • Magyarországon évente 3.500 öngyilkosság, naponta 10 embernek sikerül a 100 kísérletből. Évente 36.500 kísérlet, egyre több a fiatalkorú. Az öngyilkosok 60-80% -a depresszió volt a kiváltó ok. Világszinten a 2. helyet foglaljuk el!
 • Az Európai Unióban évente 60.000 ember hal meg öngyilkosságban, míg halálos balesetben „csak” 52.000 –en!
 • Kb. 30-40 millió amerikai küzd depresszióval, a lakosság ötöde!
 • Az egészségügyi világszervezet (WHO) szerint 2020-ra a világon a 2. leggyakoribb munkaképesség-csökkenést okozó megbetegedés lesz! Az emberek lelkiállapotának nagyfokú romlásáról beszél!

A depresszió kialakulásának okai;

A helyzet megváltoztatásához meg kell ismernünk a kiváltó okokat!

 • Élethelyzetből adódó depresszió;

Betegség okozta bezártság, mozgásképtelenség (Jézus a Gyógyító)

Egyedüllét, magány (önzés, önmaga körül forgás, nyitás kifelé)

Munkanélküliség (Van Isteni gondviselés, ne engedd el magad)

Kisgyermekes anyák, háziasszonyok bezártsága, monoton életmód

(Férjek érzékenysége, segítsége, megértése meghatározó)

 • Túlhajszoltság, kimerülés, kiégettség eredményeként jelenik meg a depresszió

      2Móz. 20, 11;

Mert hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az ÚR a nyugalom napját (Pihenésből áldás jön, „azért”!

ok – okozati összefüggés miatt jött az áldás!)

2Móz. 23, 12;

Hat napon át végezd munkádat, de a hetedik napon nyugodjál, hogy pihenjen az ökröd és szamarad, és lélegzethez jusson szolgálód fia és a jövevény.

      2Móz. 34, 21;

Hat napon át dolgozz, de a hetedik napon pihenj, még szántáskor és aratáskor is pihenj!

      Mk. 6, 30-32;

Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak.

Ő pedig így szólt hozzájuk: „Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé.” Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban.

Lelkiismeret-furdalás a pihenés miatt, kimerültség, test, lélek kizsákmányolása:

Előbb utóbb meg kell fizetni az árát! Isten törvényét nem lehet hosszú távon büntetlenül áthágni! Aktív pihenés, nyaralás, sport, mozgás!

 • Krízishelyzet, trauma, gyász eredményeként jelenik meg a depresszió

Mennyei segítség a reménytelenség ellen! A Szent Szellem, mint Pártfogó, Vigasztaló.

Fil. 4, 6-8;

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!

 • Okkultizmus – Titkos tudományok eredményeként jelenik meg a depresszió; Átok gonosz szellemek befolyása; Isten tiltásának átlépése
 • Hajlam, generációs átok következménye; Jézus átokká lett értünk!
 • Pesszimizmus, negatív gondolkodásmód eredménye lehet a depresszió

Helytelen gondolkodásmód, gondolkodási szokások, magaslatok;

Róm 12, 2;  (Kat. Ford.)

Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes.

Róm. 12, 2;  (Új ford.)

Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

(Isten segítségével meg kell változtatnunk a gondolkodásunkat, lerombolva az elmében lévő erőségeket és gondolkozási magaslatokat!)

 • Bűnelkövetés következtében megjelent depresszió;

Róm. 2, 9-10;

Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is; viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek, aki a jót cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is!

A depresszió megjelenik a bűnelkövetés következményeként. Megtérés szükségessége, megszabadulnak a szorongásból.

1Móz. 4, 6-7;

Ekkor azt kérdezte Kaintól az ÚR: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.

Zsolt. 32, 3-5;

Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.

 • Szellemi támadásként jön be a depresszió;

1Pt. 5, 8-9;

Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.

Jak. 4, 7;

Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.

A depresszió kezelése;

 1. Okok felismerése és megszüntetése
 2. Súlyosabb esetekben orvosi segítség igénybevétele javasolt, mivel a szervezet is legyengül. Teljes megoldást a gyógyszerek nem hoznak, csak tompítanak és erősítik a szervezett ellenálló képességét! Néhány esetben a szervezet kémiai egyensúlyának megbomlása okozza a depressziót, ilyenkor segíthet a gyógyszer!

     Nőknél menstruációs zavarok kísérő-jelenségeként is felléphet a depresszió!

 1. álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek!”
 2. Vedd fel vele a küzdelmet, ne add fel! Vedd igénybe Isten természetfölötti segítségét! Jézus Krisztus a Szabadító!

Zsid. 2, 14-15;

Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt; és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. (Van szabadulás a depresszió rabságából!)

Jób. 37, 20-22;

Néha nem látják a napot, bár az égen ragyog; de szél fut át rajta és kiderül. Észak felől aranyszínű világosság támad, Isten körül félelmetes dicsőség. Mindenható! Nem foghatjuk meg őt; nagy az ő hatalma és ítélő ereje, és a tiszta igazságot el nem nyomja.

 1. Változtasd meg a gondolkodásodat!
 2. Változtasd meg a bevett magatartásodat! Fogság; József, Naámán fogoly kislány valamint Pál és Silás; Bezárkózás a sérülésekbe, önsajnálat, kinyílás, adás, szolgálat a másik javára, dicséret, éneklés
 3. Tanuld meg élvezni és jól megélni életednek azon időszakát, amiben éppen vagy! Állandó vágyakozás valami jobb után – ördögi kör!

Fiatalok – házasság – iskola – munkahely – otthonlét.

A jelent sohasem tudja jól megélni, így a jövő is rossz lesz!

      1 Tim. 6, 6;

De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel; Nyerd el a megelégedést! Helyes gondolkodás eredménye a megelégedés hálaadással!

 1. Az unatkozás táptalajt ad a depressziónak, ezért kösd le magad hasznos dolgokkal!
 2. Életünket ne érzelmekre alapozzuk, hanem a sziklára, Isten igazságára!
 3. Hálaadó szemléletmód kialakítása!

1Thessz. 5, 18;

Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata, Jézus Krisztus által a ti javatokra!

 

Bölcs Salamon király tanácsai;

Átment a depresszión, mindene megvolt és mégis megállapította, hogy minden hiábavalóság! Prédikátor jól jellemzi depressziós időszakát, de megtalálta a megoldást!

Péld. 17, 22;

A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. (Vidámság gyógyszerét vedd be, hogy ne okozzon testi panaszokat!)

Péld. 15, 13;

A vidám elme megvidámítja az orczát; de a szívnek bánata miatt a lélek megszomorodik.

A depresszió szívprobléma, onnan indul ki minden élet! Engedd be Jézust a szívedbe, szellemed központjába, hadd vegyen uralmat és bejön a Szent Szellem öröme és békessége!

Péld. 16, 24;

Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek.

Istennel való kapcsolatteremtés és kibékülés feloldja lelkünk bajait!

Kívánom, hogy ezen Igék alapján is felépüljön benned a hit és meg is tapasztald a mindennapokban a szabadulást, helyreállást az Úr Jézus Krisztus nevében!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – Szabadulás a depresszióból

http://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000023%20-%20Szabadulas%20a%20depressziobol.mp3

 

Ez a tanítás videón is megtekinthető:

https://www.youtube.com/watch?v=GEa_7sPKIos

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Joyce Meyer – Hálaadó hozzáállás

https://www.youtube.com/watch?v=IR1D-hhBCMI

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Dics Suli – Te vagy békességem

https://www.youtube.com/watch?v=Z4QQre-PDY4

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy Isten Igéje felszabadítson minden sötétség alól!

 

További tanítások elérhetőek a következő helyeken:

http://www.omegagyulekezetek.hu/hu/tanitasok

www.riverfm.hu - Keresztény online rádió mindenkinek! - Hallgattad már?

Várjuk visszajelzéseiteket, bizonyságaitokat amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás kiadványunk. Amennyiben Isten cselekedett életetekben ezen keresztül is, jelezzétek felénk, hogy bennünket is tovább inspiráljon erre a szolgálatra!

Szívesen veszünk minden adományt, hiszen szolgálatunk hátterét önkéntes adományokból biztosítjuk!

Omega Hálózat Egyesület. K&H Bank: 10401921-50526650-80751000