search
hun / eng / rom / ger
heti_batoritas_sav

Egy olyan online kiadvány, mely Isten Igéje alapján felépít, bátorít különféle aktuális témákban.

 

Szeretet Himnusza – a kiválóság útja:

Ez az egyik legszebb, legfennköltebb összefoglalás a szeretetről. Ez mutatja be Isten agapé szeretetét legtisztábban. Ez sokkal több, mint az emberi, ez isteni!

1Kor. 12, 31;

De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. A kiválóság útja – a szeretet útja! Minden más lesüllyeszt hétköznapi, átlagos szintre!

Amikor hordozod az Isten szeretetét és képviseled ebben a szeretetlen, megkeményedett világban, akkor a kiválóság útján jársz!

Járhatunk a bűnös ember útján ahol mindenki jár, de Isten erre hívott el, hogy kiemeljen a tömegből a kiválóság útjára tegyen téged!

Ne járj az átlagember szintjén, ezt érzékelni fogja környezeted!

Pl. Ben-Hur filmje jól szemlélteti a kiválóság útját

A kiválóság ott kezdődik, amikor tudod szeretni az ellenséges érzelmű embereket! Ez a szeretet magasiskolája!

Lk. 6, 27-36;  Ez a kiválóság útja:

„Nektek azonban, akik hallgattok engem,(hallgattok reám!) ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, (ellenséges érzelmű, magatartású, beszédű, unszimpatikus emberek) tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik arcodat is, és aki elveszi felsőruhádat, attól alsóruhádat se tagadd meg. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza.

A szeretet kifejeződése az ellenséges embereknél:

  1. Jót cselekedj vele…
  2. Áldást mondani, pozitív beszédeket szólni…
  3. Imádkozni érte, mert amikor imádkozunk valakiért, megváltozik a hozzáállásunk!
  4. Másképpen reagálni, mint a világ, a rossz ellentétjét cselekedni! (véded a szívedet, parazsat gyűjtesz rá, égetni fogja és ez változást hozhat benne!)
  5. Adás fenntartása…
  6. Elengedni a kárt, megbocsájtás… EZ A KIVÁLÓSÁG ÚTJA!

És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük.”

 „Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Különbség van a világ és a kiválóság útja között! Ez egy más szintre emel tégedet! Ne süllyedj le e világ testi, bűnnel fertőzött szintjére!

És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik.

A kiválóság útján járás jutalmakat hoz az emberek életébe: földi és mennyei szinten egyaránt! Az ellenségből barát, jóakaró lesz!

Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. A fiak tükrözik az apát, így tudjuk tükrözni a Mennyei Atyát!

Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.” Isten szeretete hordozza az irgalmát, könyörületét, aki tudja az ellenséges emberről, hogy a gonosz fogságában van és egy könyörület jön létre a szívében, ami meghatározza viszonyulását!

Ennek az enyhébb változatáról is beszél az Ige:

Ef. 4, 2-3;

teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, (hordozzátok el, szenvedjétek el egymást) igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.

Itt nem ellenséges kapcsolatról beszél, hanem amikor egy szeretet kapcsolatban megjelenik a másik gyarlósága, ott kell, hogy életbe lépjen ez az Ige!

A kiválóság útja – szeretet himnusza!

Bemutatja Isten szeretetének tulajdonságait!

Szövegkörnyezete: Pál tanít a szellemi ajándékokról!

Pál nem véletlenül beszél az ajándékok között erről, mert nagy veszély, hogy a szellemi dolgok között elhagyjuk a szeretetet!

1Kor. 13, 1-8;

Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet (agapé - Isten feltétel nélküli szeretete! Fileó – baráti, eros –érzéki szeretet!) pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.(szeretet nélkül üres, kong az ürességtől!)

És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. Az ajándékok, karizmák felsorolása szeretet nélkül üres!

Van-e benned isteni, feltétel nélküli szeretet? Mi van benned?

Amikor működik az ajándék, de szeretet nélkül, üres önmagában.

Amikor az ajándékok nagysága működik általam, de nincs bennem szeretet senki vagyok! Pedig az ajándékok miatt valakinek gondolja magát az ember!

Ajándékok nagysága összhangban kell legyen a szeretet nagyságával!

Amikor szeretet nélkül hozunk nagy áldozatokat, semmi hasznunk abból, törlődik a vetésünk, nem hoz aratást!

Ezek az isteni-agapé szeretet megnyilvánulásai, ha megvannak nálad, van benned isteni szeretet!

A szeretet türelmes, (hosszan tűr, tolerálja másik gyengeségeit) jóságos (jó szándék, motiváció, jót cselekszik); a szeretet nem irigykedik (nem kívánja a másét, örül sikereinek!), a szeretet nem kérkedik (dicsekszik a másik ellenére), nem fuvalkodik (nem büszke a másikkal szemben) fel. Nem viselkedik bántóan (illetlen, bántó beszédek, cselekedetek), nem keresi a maga hasznát (másik javát akarja), nem gerjed haragra (nem engedi magát felhúzni, nem keseredik meg, nem ingerel!), nem rója fel a rosszat (nem emlegeti a múlt hibáit, mert elengedte). Nem örül a hamisságnak (amikor látja a másikban, illetve igazságtalanság éri), de együtt örül az igazsággal.(őszinteséggel)

Mindent elfedez (másik gyengeségeit befedezi, lásd Sém! Távol tart, elhárít, megvéd, kibír, elvisel, elszenved), mindent hisz (a másikban, megbízik benne és annak jó változásában), mindent remél (szép jövőkép, jót vár), mindent eltűr (állhatatos, kitartó szeretet hosszú távon, mindvégig! Tud várni a jó változásra).

A szeretet soha el nem múlik. (Istennél, csak bennünk tud elmúlni!)

De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken való szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni.

Ajándékok meg fognak szűnni, a mennyben nem lesz rájuk szükség!

Ember – szeretet nélkül – senki! A benned lévő Isteni szeretet tesz valakivé!

Ajándékok – szeretet nélkül – semmi! (nincs haszon belőle)

Igazság – szeretet nélkül – semmi!

Szolgálat – szeretet nélkül – semmi!

A szeretet örökkévaló, minden más mulandó!

Meg kell térnünk a szeretetlenségből, keménységből!

Isten igazsága, a Szent Szellem ajándékai és az emberek felé való szolgálat önzetlen mennyei agapé szeretettel együtt, áldássá válnak mindenkinek!

1Kor. 13, 13. 14, 1;

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. A legnagyobb maradandó a szeretet és minden, amit ebből tettél!

Pl. Dorkás maradandót alkotott, mert a szeretet motiválta

Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok. Törekvés, az egy cél szerinti tudatos igyekezetet jelent. Tudatosan törekedjünk a szeretet beszédeire, kifejezéseire, cselekedeteire!

Egyensúly fontossága mindenben, az ajándékok és a szeretet között is!

Csia ford: Fussatok a szeretet után! Kergesd, ragadd meg! Törekedj rá!

Ez az Isteni szeretet kell, hogy működjön bennünk, házasságunkban, családunkban, gyülekezetünkben, mindenhol ahol mi vagyunk! Amikor ide belép valaki, ezt megérzi, feloldja, feltölti, gyógyítja, felszabadítja, képessé teszi az igazság befogadására!

EZ A KIVÁLÓSÁG ÚTJA az isteni-agapé szeretet útja! Járjunk ezen!

MINDEN DOLGOTOK SZERETEBEN MENJEN VÉGBE!

A családban, házasságban különösen fontos megújulni ebben. Ha ez megvan meg fognak térni a hozzánk tartozóink, illetve azok, akikkel kapcsolatba kerülünk!

Imádkozás mindenkiért ezen Igék alapján:

2Tim. 1, 7;

Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.  Vedd a Szeretet Szellemét, hadd újítsa meg benned az agapé szeretetet!

Róm. 5, 5;

A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által,

(Új ford.)…mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.

Gal. 5, 22-23;

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,

szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Amikor befogadjuk a szeretet szellemét, akkor megteremjük az isteni szeretet gyümölcseit! Szent Szellem nélkül csak az emberi szeretet síkján mozgunk, Ő emel fel bennünket a kiválóság útjára!

 

Kívánom, hogy Isten agapé szeretete betöltsön és benned is maradjon, hogy tudj járni a kiválóság útján!

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – A szeretet, mint a kiválóság útja

http://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000052%20-%20A%20szeretet,%20mint%20a%20kivalosag%20utja.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Takács Ferenc – A szeretet hiánya

https://www.youtube.com/watch?v=94DJI9FaazM

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Pintér Béla – A szeretet nem fogy el sosem

https://www.youtube.com/watch?v=APt58C4_h5Y

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy tudjunk járni a kiválóság útján!

Várjuk visszajelzéseiteket, bizonyságaitokat amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás kiadványunk:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás, küldd tovább barátaidnak, vagy küldd el nekünk azoknak az e-mail címét, akiknek szeretnéd, hogy rendszeresen kapják online kiadványunkat.

Szívesen veszünk minden adományt, hiszen szolgálatunk hátterét önkéntes adományokból biztosítjuk!

Omega Hálózat Egyesület. K&H Bank: 10401921-50526650-80751000