Project Description

Lk. 18, 9-14;

Némely elbizakodott (félrevezetett) embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, (semmibe vette, átnézett rajta!)ezt a példázatot mondta:

BÜSZKESÉG, ELBIZAKODOTTSÁG, GŐG, FELFÚVALKODÁS, KEVÉLYSÉG, MAGASABB RENDŰSÉG, Minden bűn forrása!

 „Két ember ment fel a templomba imádkozni (büszke és alázatos testvér) az egyik farizeus, (a felfuvalkodás miatt „elkülönülő”) a másik vámszedő.

A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz.

Mert mindenki, aki felmagasztalja (felemeli magát) magát, megaláztatik, (kisebbé tesz, csökkent, lealacsonyít!) aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik (felemeltetik!).

BÜSZKESÉG (önmaga felemelése, mások fölé helyezése) <> ALÁZAT (önmaga kisebbé tétele) ELLENTÉT PÁRJA!

Nem csupán magatartásmód, hanem szívbéli állapot, ami mögött maga Lucifer van, aki aktívan gerjeszti a büszkeség minden formáját ebben a világban!

Megvan a profán-hétköznapi és vallásos köntösbe csomagolt formája!

Istennel szemben és az emberek egymás közötti büszkesége és gőgje kézzelfogható ebben a világban!

EGYETEMES ÖRÖKÉRVÉNYŰ ALAPELV!

„Mert mindenki, aki felmagasztalja (felemeli magát) magát, megaláztatik, (kisebbé tesz, csökkent, lealacsonyít!) aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik (felemeltetik!).

Mindennapi döntéseink valamelyik irányhoz igazodnak;

Az alázat útja mellett hozott döntéseink a felemelkedésünket építik! A büszke, arrogáns, felfuvalkodott szívből hozott döntések, pedig a romlást készítik elő!

A mennyet is ez a bűn rontotta meg, amiért ki lett vetve Lucifer;

Azóta minden erejével azon dolgozik, hogy megfertőzze ezzel az emberiséget, még a hívőket is! Ezáltal minden bűn gyökere a büszkeség! Minden gonoszság ebből nő ki!

Ézs. 14, 12-14;

Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez! De a sírba kell leszállnod, a gödör mélyébe.

Önmagának a felemelése, a megaláztatáshoz, bukásához vezetett!

Így van ez ma is; önmagunk felemelése bukáshoz vezet!

Az ördögi út felfelé igyekszik, önmagának büszke felemelésére és levettetik.

A legtöbb kárt magunkban, családunkban, környezetünkben, gyülekezeteinkben, a társadalomban az elszállt, büszke, felfuvalkodott emberek okozzák, akiknek a szíve meg lett rontva e világ szellemisége által!

A Jézusi út fentről lefelé indul, megalázva magát, szolgai formát vett fel, ezért felemeltetett, a legnagyobb lett!

Válasszuk konfliktushelyzeteinkben, minden döntésünkben, az Isten és az emberekkel való kapcsolatunkban a krisztusi alázat útját!

Fil. 2, 6-10;

mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért (ok-okozati összefüggés!) fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Minden felfelé vezető út először lefelé vezet!

Ha lefelé indulsz, felemeltetsz, ha felfelé indulsz, levettetsz!

2Tim. 2, 21;

Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől,(büszkeség, gőg, felfuvalkodás) megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas.

Tisztítsd meg magadat és a rád bízottakat és megbecsült edény leszel Isten házában!

 

Szeretettel üdvözöllek;

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

Süveges Imre – Legyőzni a büszkeséget –járni a felemelkedés útján

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000098%20Gyozd%20le%20a%20buszkeseget.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

A büszkeség veszélye

https://www.youtube.com/watch?v=KeZtjPLHMrg

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

PAUL BALOCHE – We Humble Ourselves

https://www.youtube.com/watch?v=cES-bu8vDZQ

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk, hogy az életünkben, családunkban, gyülekezetünkben és a társadalomban ne kapjon helyet ez a szellem, hanem tudjunk krisztusi alázatban járni!