Project Description

A Biblia Istene a csodák Istene!

Isten Igéje ezt folyamatosan igazolja. Bárhol nyitod ki a Bibliádat, a menny természetfölötti közbeavatkozásával találkozhatsz.

A bibliai történetek igazolják, hogy a Világmindenség Istene, a Menny és Föld Ura, az Úr Jézus Krisztus a csodák Istene!

Gondoljunk a teremtésre, Mózes gyermekorri életben maradásra, az egyiptomi tíz csapásra, Sámson természetfölötti erejére, Józsué csatájára, amikor nem ment le a nap 48 óráig, vagy az Újszövetség lapjai tele vannak a Jézus és később az apostolok csodáival! A vak lát, a sánta jár, a démonizált megszabadul, a halott feltámadt és a leprás megtisztult!

 

Zsid. 13, 8;

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.

Mind Isten csodatévő hatalmáról beszél!

Ő ma ugyanolyan Isten, mint évezredekkel előbb, semmit sem változott.

A ma emberének az életében is hasonlóan akar cselekedni – természetfölötti módon!

Tehát a csodáról akkor beszélhetünk, amikor elfogynak az emberi megoldás képletek és segítségül hívjuk a menny természetfölötti hatalmát szükségeink, kihívásaink kezelésére és azt hittel megragadjuk, elfogadjuk, együttműködve Istennel!

 

ApCsel. 2, 43;

Félelem támadt minden lélekbenés az apostolok által sok csoda és jel történt.

A Jézusi gyakorlat az ősegyházban folytatódott, természetes volt a természetfeletti! Így van ez ma is! Ő a te életedben is tud cselekedni természetfeletti módon, ha kész vagy ezt fogadni!

A bibliai csodák alapelvei:

     -Megismerték és elhittés, hogy Isten a csodák Istene, valamint minden lehetséges számára.

     -A csodák mindig az emberi szükségekre adott válaszok Istentől. Ha csodát akarsz először szükségbe kell kerülnöd. Nagy csodát nagy baj előzte meg. Pl. Jézus sosem tett csodát a farizeusoknak, hogy szórakoztassa őket, csak amikor komoly emberi szükségeket látott.

     -Amikor látta a szükségben lévő emberekben a hitet, ott cselekedett! Az emberi tömegek között járva kereste a hit reakcióit, ami beszédben, vagy cselekedetben nyilvánult meg. Pl. Áttört a tömegen, felbontották a tetőt, hittel kérték Őt…Ha talált hitet, akkor cselekedett!

     -Amikor kész volt a bajba jutott együttműködni vele, ott csoda történt! Pl. Menj el, mutasd meg magad a papnak, kelj fel és járj.

     -A hálaadás, bizonyságtétel, zárja le a folyamatot.

A menny Istene, az Úr Jézus Krisztus ma is ezek alapján cselekszik!

Amikor bajba kerülsz, adj hálát, mert eljött a csodák ideje számodra. A bajok és szükségek csak közelebb visznek mindegyikünket az Úrhoz.

Bátorítalak, hogy ne keseredj el ezekben az időkben, lásd meg, jöjj izgalomba, mert a csodák ideje eljött számodra.

Menj végig ezeken az alapelveken, jussanak el a szívedig és hit fog benned felfakadni, amit a menny Istene lát és érzékel indítva Őt a cselekvésre!

Ez jól mutatja Jézus Krisztus szívét, sok csodát akar tenni a te életedben is!

Tehát a csodák ma is működnek!

Kívánom, hogy hallgasd meg a lenti tanításokat, hogy hit fakadjon benned személyes csodáid átvételéhez!

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

 

Süveges Imre – A csodák Istene

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/0007%20om20130804.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Németh Sándor – Hit a gyógyulásban

https://www.youtube.com/watch?v=jhmQKgTe8CE

Pastor Chris – Csodálatos gyógyulások

https://www.youtube.com/watch?v=T8w2oTHNp1I

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Hit Gyülekezete – Én hiszek csodáidban

https://www.youtube.com/watch?v=twtL-nMFgV4