Project Description

2Móz. 14, 17-18

Én pedig megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy menjenek utánuk. Így mutatom meg dicsőségemet a fáraón és egész haderején, harci kocsijain és lovasain.

Majd megtudja Egyiptom, hogy én vagyok az ÚR, amikor megmutatom dicsőségemet a fáraón, harci kocsijain és lovasain.

Isten dicsősége, amikor megjelenik az ellenség legyőzésre kerül! Ebből mindenki megtudja, hogy Jézus Krisztus az Úr!

2Móz. 16, 10-11

Amikor azután Áron Izráel egész közösségéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, az ÚR dicsősége megjelent a felhőben. Azután így szólt Mózeshez az ÚR: Amikor leszáll az Úr dicsősége, akkor kijelenti magát Isten és szól a dicsőségből!

2Móz. 24, 16-18

mert az ÚR dicsősége ereszkedett rá a Sínai-hegyre. Már hat napja borította be azt a felhő, és a hetedik napon kiáltott Isten Mózesnek a felhő közepéből. Az ÚR dicsőségének látványa olyannak tűnt Izráel fiai szemében, mintha emésztő tűz lett volna a hegy csúcsán.

A dicsőség hordozza a mennyei tüzet, ami megégeti, megtisztítja az embert és csontjainkba rekesztett tűzzé lesz bennünk!

Mózes azonban bement a felhő közepébe, egészen fölment a hegyre, és ott maradt. Mózes a hegyen negyven nap és negyven éjjel volt. Mózes bement és ott is maradt a dicsőségbe. Isten ma is bevezet és ott tart az Ő erőteljes jelenlétében! Mózes ismerte Isten dicsőségét és ez megváltoztatta, a nép nem ismerte csak messziről, de soha nem ment be és nem tartózkodott ott, így a szíve sem változott meg!

Az Újszövetségben Jézus Krisztus keresztje megnyitotta az utat Isten dicsőségének, így mindenki számára elérhető lett a mennyei dicsőség!

2Móz. 29, 43-45

Ott fogok megjelenni Izráel fiainak, és dicsőségemmel szentelem meg azt. Megszentelem a kijelentés sátrát és az oltárt. Megszentelem Áront és fiait is, hogy papjaim legyenek. Izráel fiai között fogok lakni, és Istenük leszek.

Isten dicsősége hordozza Isten erőteljes jelenlétét, ez a jelenlét megszenteli, megtisztítja az embereket és a helyet!

2Móz. 33, 18-23

Mózes nagy vágya teljesül!

Mózes pedig ezt mondta: Mutasd meg nekem dicsőségedet! Mózes vágyott látni, megtapasztalni Isten dicsőségét, ezt kérte az Úrtól!

Ma is ez legyen az imakérésünk: Mutasd meg nekem, ennek a nemzetnek, Európának a dicsőségedet!

Szómagyarázat;

Kabód; (héber) Dicsőség, tisztesség, gazdagság, bőség

Sekina; (héber) Isteni fény, ragyogás

Doxa; (görög) Dicsőség, fényesség, tündöklő ragyogás

A dicsőség, az Isten és az Ő királyságának olyan koncentrált jelenléte, ami lehozza a mennyet a földre teljes világossággal és erővel, ezáltal a földi, testi, ördögi dolgok megsemmisülnek azon a helyen!

Amikor megjelenik a dicsőség egy-egy ember életében akkor teljes helyreállás jön a személyiségébe;

 • Teste meggyógyul, helyreáll
 • Lelke felszabadul minden földi, testi, ördögi kötéstől, meggyógyulnak a lelki sebek
 • Szelleme meggyógyul és megtelik világossággal, erővel és mennyei dicsőséggel
 • Ki lesz lőve, mint nyílvessző, a neki adatott kegyelem és elhívás szerint

Pl. Pál apostol

Dicsőség megjelenésének jellemzői;

 • Olyan erős világosság, ami külső és belső megvilágosodást hoz! Teljes világosság, nincs benne semmi sötétség
 • A dicsőségben az „azonnal” működik, abban a pillanatban megvalósul, átformálja az embert
 • Abszolút tisztaság, szentség megjelenése, megéget minden tisztátalant

Pl. Pál telve gyűlölettel, Ézsaiás szájában lévő parázs

 • Mennyei tűz koncentrált jelenlétét hordozza; kiéget, megéget, betölti még a csontokat is! Pálban lévő tisztátalanságok egy másodperc alatt elégtek! Ez a tűz erős motorrá lesz az emberekben és nem áll le addig, amíg Isten királysága le nem tarolja az ördögit!
 • A dicsőségben meghall a földi, testi, ördögi. Pl. Dágon szobra ledől
 • A dicsőségben megérted Istent, megérzed szívének vágyait, gondolatait. Az emberi gondolkodás pillanatok alatt összehangolódik az Istenivel! Hallanak és látnak a mennyből! Pl. Pál
 • A dicsőségben teljesen felszabadul az emberek személyisége minden ördögi, lelki kötéstől, görcstől az Úr Szellemének a szabadságára! Szabadok lesznek szólni teljes bátorsággal
 • Érvényre juttattja a mennyei nézőpontokat, látásmódokat, a földi megsemmisül Pl. Elizeus – Géházi; többen vannak velünk, mint ellenünk!
 • Felszabadítja az emberekben lévő elhívást, ajándékokat, küldetésbe állítva őket! Pl. Pál
 • Egy teljes függést hoz létre az emberekben, függeni fognak a Szent Szellemtől, mennyei érzékeik állandóan veszik a mennyei adásokat!
 • Amikor az Ő dicsőségében mozgunk ott minden lehetséges, ott minden működik, a fizikai világ törvényei igazodnak a mennyeihez! Pl. fejsze úszik, jár a tengeren, Fülöp lift, nem megy le a nap
 • A dicsőség beindítja az embereket sohasem látott módon, nem lehet ráismerni, mert teljesen megváltoznak. Ellenállhatatlan eredményességgel dolgoznak!
 • A dicsőség megjelenése pillanatok alatt elvégzi azt, amit a szolgálók sok ezer munkaórával, lelkigondozással nem, vagy csak részlegesen értek el az embereknél!
 • Papok a dicsőségben nem tudtak megállni, letérdelnek, lefekszenek, teljesen megalázzák magukat az Úr előtt. Az emberi, ördögi dolgok, büszkeségek nem tudnak megállni a dicsőségben! Pl. Pál leesik a magas lóról
 • Istenfélelem és az Isten embereinek tisztelete jelentősen megnő a dicsőségben!

Olyan ember, aki találkozik és hordozza az Úr Jézus Krisztus dicsőségét, a saját életének radikális megváltozásán túl, Isten rajta keresztül városokat, régiókat, nemzeteket tud megváltoztatni, az Ő dicsősége szerint átformálni!

Kívánom, hogy megismerjük a második ház, a Feltámadott Krisztus dicsőségét s mindez életre szóló mennyei nyomot hagyjon az életünkben!

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – Dicsőség megjelenése

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000005_%20Dicsoseg%20megjelenese.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

David Herzog – A dicsőség zónája

https://www.youtube.com/watch?v=6t7MHfyFh24

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

New Life Worship – Here in Your presence

https://www.youtube.com/watch?v=K2-N_PWLkpo

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy Isten dicsősége minél nagyobb hatalommal megjelenjen az életünkben és nemzetünkben.

 

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagainkat – osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

Bűnözőből lelkipásztor:

https://youtu.be/6n6KlZNwNuk