Project Description

Sajnos gyakran látni embereket, – még keresztényeket is – ebben az állapotban, elcsüggedve. Negatív beszédükkel fenntartják ezt az állapotot, közben az ellenség meglopja őket! (öröm, békesség, erő, hit, lendület…)

 

Sokszor évekig eltarthat ez az állapot, van, aki végleg beleragad ebbe! Komoly VESZÉLY – helyzet!

Frusztráció, csüggedés jellemzői;

Negatívvá tesz, ellopja a cselekvéshez az erőt, beszéd negatívvá válik, lehangolt állapot, hit erejét ellopja, lendületvesztés, kedvetlenség, sötét állapot, kudarc élménnyel jár, mert sokszor sikertelenség idején támadja az embert!

Létrehozza az áldozat mentalitást az emberben, eltorzítja a gondolkodást, erős önigazságot, önhittséget hoz, nagyon veszélyes tud lenni!

Pl. olyan, mint a leengedett focilabda

 

Egy ezért felelős tisztátalan szellem okozza ezt az állapotot, ez ügyben világos belátást adott a Szent Szellem!

Ahol helyet kap, ott hozza társait, mint a kiűzött gonosz szellem szól a többieknek; keserűség, csüggedés, önsajnálat, önigazság, erőtlenség, hitetlenség, engedetlenség, vádlás, önvádlás…

 

Általában négy időszaka van az életünknek:

  1. Lejtő: lendület, siker, gyors előrehaladás időszaka
  2. Sima: egyenes szakasz; normál előrehaladás, nem túl nehéz, átlagos hétköznapok
  3. Emelkedő: nehéz előrehaladás, felfelé visz, csüggedés, frusztráció támadása, veszélyzóna
  4. Elesett, megfáradt állapot: veszélyzóna…

Különösen az elesett, megfáradt állapotunkban és az emelkedő nehezebb időszakokban támadja meg az embereket! Vigyázat!

Bibliai példák;

  1. Amikor elfáradunk, elerőtlenedünk, elcsüggedünk, megtámadhat a frusztráció;

Ézs. 40, 27-31;

Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve van sorsom az ÚR előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Amikor ez a szellem megtámad, beszédünk negatívvá válik

Isten felé, emberek felé, közösség felé irányul! Kérdezzük; MIÉRT?

Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen.

Igazság ismeretet, tudata védelmet jelent, növeli az ellenálló képességet bennünk! Igét meghallani > Rémát kapni!

Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak.

Fáradt, ellankadt állapot, botladozás, frusztráció!

De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

Bízz az Istenben Ő kiemel ebből a helyzetből és újból szárnyalsz, futsz, jársz. Ha utat engedünk a frusztrációnak megáll, lelassul az életünk, sőt beragad a csalódás, kudarc mocsarába!

  1. Amikor egyedül, elhagyottnak, Istentől elfelejtettnek érezzük magunkat, megtámadhat a frusztráció!

Ézs. 49, 14-18;

De Sion ezt mondta: Elhagyott engem az ÚR, megfeledkezett rólam az én Uram! Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad!

Ez a szellem hazug érzéseket, sugallatokat generál, ami első ránézésre igaznak tűnik!

Íme, tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és rombolóid pedig kivonulnak belőledEmeld föl a tekintetedet és nézz körül: mind összegyűltek, eljöttek hozzád. Életemre mondom – így szól az ÚR -, hogy ékszerként veszed föl valamennyit, magadra aggatod őket, mint egy menyasszony!

Frusztráció beszennyezi a mennyasszonyi ruhát és felfelé néző helyet lefelé nézők leszünk!

Amikor rossz, nehéz dolgok történnek velünk, kapcsolati törések, csalódások, kudarcok, szakadások, sikertelenségek ez a szellem aktiválódik! Legyünk éberek álljunk ellene és elfut tőlünk!

 

  1. Péter frusztrált éjszakája > győzelemre fordult!

Lk. 5, 4-7; Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: „Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!” Simon így felelt: „Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.” S amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik;

Péter frusztrált éjszakája;

Egész éjszaka fent volt, nem aludt, semmi értelme nem volt, nem fogott semmit! Erős frusztráció jött rá, ami erre az éjszakára vonatkozott; Van részleges vagy teljes frusztráció!

Jézus szólt hozzá, ez kulcs a továbblépésben! Ige mit mond?!

Stratégiai pont, Péter döntése; (mit döntünk mi hasonló helyzetben?)

  • Tovább nyavalyog, sajnálkozik, (Önsajnálat), gyötri magát, negatív dolgaihoz tovább ragaszkodik és beleragad a helyzetbe, még Istennel és emberekkel is szembefordul, vádolván őket! Passzívvá, engedetlenné, keserűvé válik, beleássa magát a mocsárba, akár évekre és az egész világ hibás lesz helyzetéért! Az ellenség szétlopja az életét és elmaradnak a csodák, csodálatos halfogások, egyre rosszabb lesz, sok bűnelkövetés fog ebből az állapotból kinőni!
  • Péter jól döntött, elfordult az önsajnálattól, kilépett a frusztrált állapotból, ami csak rövid átmeneti időszak volt nála, kijött ebből a negatív szellemi befolyásból. TOVÁBBLÉPETT! Jézus beszéde, az élő Ige továbbvitte, kiemelte a frusztrációból, KÉSZ volt engedelmeskedni az Élő Igének és fantasztikus bizonyságai lettek.
  • Jézus nagymestere annak, hogyha engedelmeskedünk beszédének, a frusztrált kudarcos időszakunkat győzelemre, csodákra fordítsa, mert Ő a fordulat Istene!

 

Jak. 4, 7;

Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.

Amennyiben nem kezeljük ezt az állapotunkat ördöginek, démonok által okozott állapotnak, komoly károkat szenvedünk, mert egy frusztrált ember nem tud győztes lenni, sikeres lenni, futni, szárnyalni és meg nem lankadni!

Kívánom, hogy az ellenségnek ellenállva tudj győzelmet venni frusztrációidon;

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti ta­nításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – A frusztráció legyőzése

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000092%20A%20frusztracio%20legyozese.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Joyce Meyer – Szeresd az életet

https://www.youtube.com/watch?v=IIhOBXgCno8

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Pintér Béla – Istenember

https://www.youtube.com/watch?v=xAEe3AuSEjI

 

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagjainkat – osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

Jóslás, okkultizmus, vagy az igazság

https://youtu.be/egLi4Cu4A4k

 

További tanítások elérhetőek a következő helyeken:

https://www.omegagyulekezetek.hu/hu/tanitasok

www.riverfm.hu – Keresztény online rádió mindenkinek! – Hallgattad már?