Project Description

Jézus Krisztus keresztjébe, a feltámadás diadalába vetett hit az alapja mindennek. Ezt a hitet folyamatosan kell erősíteni, frissen tartani, mert ez az alapja a győztes életnek!

Kol. 2, 14-14;

Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.

Minden elvégeztetett! Minden betegség, bűn, halál meg lett oldva a kereszten! Minden probléma megoldatott Krisztusban!

A kereszt győzelme a te győzelmed Krisztusban! Én élek ti is élni fogtok, én győzelemben jártam, győztem, ti is győzelemben járhattok!

A kereszten az Atya két fontos dolgot kezelt le:

1, Az emberi szükségekből (bűn, betegség, stb.) szabadított meg bennünket

2, Az ember legnagyobb ellenségét, Lucifert győzte le

1Kor. 15, 54-58;

Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött!

A kereszten teljes volt a diadal, nem részleges!

Diadal: a teljes háború megnyerése!

Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” (ördögi fullánkból jövő méreg semlegesítése!)

A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!

A kereszt diadala miatt nekünk adja diadalunkat, hogy járjunk ebben minden kihívásunkban! Így állj hozzá minden kihívásodban!

Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.

Ezért kitartóan tegyük meg a mi részünket és látni, megtapasztalni fogjuk győzelmünket!

2Kor. 2, 14;

De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt.

Jézus Krisztus diadalát továbbította nekünk, akik hiszünk. Mindenkor diadalra vezet bennünket! Ez alapján soha sincs okunk a csüggedésre! Ezzel a hittel álljunk neki minden kihívásunknak!

Jel. 5, 5;

Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: „Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét”

Bármilyen kihívásban vagyunk nincs okunk a sírásra, mert győzött a Júdabeli oroszlán!

Utolsó kihirdetése; MINDEN ELVÉGEZTETETT!

Minden korlát, amitől szenved az emberiség, megtört > fel lett szabadítva az út az emberiségnek, hogy kövesse Krisztust győztes életben, az Atyához, a mennybe vezető úton!

Minden elvégeztetett, minden problémádat, kihívásodat a kereszten Krisztus betöltötte, elvégezte, megoldotta! Ezért Őt követve erős hittel át tudod venni azokat! Mindenből jól, győztesen, jöhetsz ki!

Tanítványok a hegyen jutottak a kijelentés, a hit teljességére;

Mt. 28, 18-19;

Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,…!

Az Úr Jézus Krisztus a Mindenség Ura! Minden helyzetben győztes Úr! Minden kihívás, ami bennünket érhet a fölött Úr, tökéletes megoldással rendelkezik abban!  Ez a győzelem a mi hitünk alapja!

Pál; „meg vagyok győződve…” Jób; „Tudom, hogy az én Megváltóm él!”

Ez a tudat és meggyőződés szabadítja fel a győzelmeket az életedbe!

Emberi oldala, felelősségünk a győztes életben;

Róm. 8, 31-39;    Pál kérdései;

Mit mondjunk tehát erre? (Mire? Krisztus tökéletes győzelmére!) Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? (Nincs olyan probléma, szükség, ami legyőzhetne téged!)

Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? (Krisztusban ajándékba kaptuk minden helyzetre a győzelmet!)

Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. (Ördögi vádlások, „nem vagy rá képes, nem fog sikerülni” stb…Jézus képes! Isten aki igaznak, győztesnek nyilvánít! Győzelmeid alapja nem Te vagy, nem a te képességeid – Krisztus!)

Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? (Vádló helyett védőnk és közbenjárónk van a mennyben!)

Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver?De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket.

Minden kihívással, anyagi, egészségügyi, démoni stb… amivel találkozol életed, szolgálatod során DIADALMASKODSZ!

Nemcsak győzelem, teljes háborút megnyered!

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, (győzelmétől!)amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Pál; „meg vagyok győződve…” Jób; „Tudom, hogy az én Megváltóm él!”Ez a tudat és meggyőződés szabadítja fel a győzelmeket az életedbe!

2 Thesz 2, 15;

Ezért tehát testvéreim, álljatok szilárdan és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz (tanításokhoz), amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok!

Fontos megértenünk és kijelentést kapnunk a szívünkbe Krisztus győzelméről és szilárdan, rendíthetetlenül megállni ebben a hitben!

Összegzésül:

  1. Hirdessük az Úr győzelmét kihívásaink között és meglátjuk annak a valóságát!  Pl. Jerikónál, csata a dicsőítőkkel, Dávid Góliátnál, Pál a börtönben!
  2. Ez lesz az igazság zászlója számodra, amit lengetve angyali seregek indulnak harcba érted!
  3. Tarts ki mindaddig, amíg a kereszt diadala át nem jön a láthatóba!
  4. Tegyük meg, ami rajtunk áll Isten akaratával összhangban!

 

Hirdessük az Úr győzelmét, imában, megvallásban, énekekben stb…

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

Süveges Imre – A kereszt győzelme

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000036%20-%20Az%20Ur%20gyozelme.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Dics-suli – Mindig értünk harcolsz

https://www.youtube.com/watch?v=6DbJXTJvQzo

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Pastor Chris – Hatalom Jézus nevében

https://www.youtube.com/watch?v=-qU3uDipSgc&list=PLcqIEq3xpwS7AjxC4HrlRW7DKVC2h_umy&index=20

 

Bizonyság:

Nicky Cruz – Repülj kicsim, repülj

https://www.youtube.com/watch?v=a3HBzzJ198I

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy megértsük és kijelentést kapjuk a szívünkben, valamint teljes hitünk legyen Krisztus győzelmében, hogy szilárdan megállhassunk ebben életünk, szolgálatunk kihívásai között!