Project Description

Péld. 28, 20.a;

A megbízható ember bőven kap áldást,…

Isten áldó Isten, a mi felelősségünk az áldható állapot kialakítása és fenntartása az életünkben, aminek a gyümölcse a bőségesen kapott áldások!

Áldható állapot ismérvei:

 • Hit Isten Ígéreteiben
 • Tized és az adás alapelve
 • Megáldás és áldó beszédek szólása, áldás öröklése
 • Szorgalom
 • Tiszta szív Isten és emberek felé
 • Megbízhatóság

 

Mert Isten akarata, hogy Ábrahám hitbeli leszármazottjaként áldott legyél és áldás legyél sokaknak!

Megbízhatóság jelentése: (héber, szilárd, rendületlen, stabilitás, biztonság; görög, hűséges, szavahihető, becsületes, kipróbált, jóváhagyott, elfogadható, hiteles, tekintélyes)

 1. Szavak és a cselekedetek hiteles összhangja
 2. A ránk bízott dolgok feletti hűséges, megbízható sáfárság

Mt. 5, 37;

Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.” A kimondott szavaink szerint cselekedni minden esetben, ez hozza létre a megbízhatóságot! Ennek hiánya, helyet ad a gonosznak!

Jak. 5, 12;

Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre. Hanem legyen a ti igenetek igen és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. Megbízhatóság hiánya Isten ítéletét szabadítja fel hosszú távon!

Pl. Szőlőmunkások példázatában megbízhatatlan munkások, mert a beszéd és a cselekedet nem volt összhangban > Igennél nem ment, a Nemnél kiment a szőlőbe dolgozni

1Kor. 9, 17;

Mert ha önként teszem ezt, jutalmat kapok, ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. A sáfárság, gazdálkodás hűsége tesz megbízhatóvá másodsorban!

Pl. József példája

Tehát a szavaink és cselekedeteink összhangja és a dolgok felett való jó sáfárkodás tesz megbízhatóvá bennünket. Mindez bevonzza a bőséges áldást, amitől gyorsan és az átlagnál magasabbra fogsz növekedni!

Az összes bibliai ember Jézus Krisztus személyével az élen, akik követendő példaként vannak elénk állítva, mindegyiknek alapvető személyükbe beépült tulajdonsága volt: a megbízhatóság!

Biblia példák:

1Sám. 22, 14;

Erre így felelt Ahimelek a királynak: Van-e olyan megbízható ember összes szolgád között, mint Dávid, a király veje, testőrséged parancsnoka, akit nagyra becsülnek udvarodban?

Minden felelős személy, aki másra felelőséget akar ráruházni, megbízható személyt keres! Ma egyre kevesebb az ilyen ember, így különösen felértékelődött!

A megbízható embert nagyra becsülik, tiszteletet szerez magának!

1Sám. 29, 9;

Ákis ezt válaszolta Dávidnak: Tudom, hogy te megbízható vagy, akár az Isten angyala, de a filiszteusok vezérei megmondták, hogy nem vonulhatsz velünk a harcba.

Dávidot még az ellensége is elismerte megbízhatóságáért! (Állta a szavát, jól sáfárkodott) Kit ismert fel megbízhatóságában? Az Urat, az Istent!

Zsolt. 93, 5;

Amit megmondasz, igen megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó URam, időtlen időkig!

A Mennyei Atya a világ legmegbízhatóbb személye! Követendő mintát ad erre nekünk!

Pl. …olyan mint az apja!

Kol. 3, 9-10;

Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel (megbízhatatlanságaival) együtt, és felöltöztétek az új(megbízható) embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul (elváltozik), hogy egyre jobban megismerje őt.(hasonlítson hozzá!)

A megbízhatósággal nem születünk, az életünk során fejlődik ki bennünk!

Fontos ennek a tudatos fejlesztése, hogy bőven kapj áldást:

 • Család, gyermekkor nevelései, szülők jó példája
 • A pozitív, felemelő környezet segít kialakítani ezt a jó tulajdonságot az emberben (jó társaság, gyülekezet, család, barátok, intések, bátorítások)
 • Tudatosan menj ebbe az irányba, tanítsd magad, fejleszd magad ezen a területen, mert nem jön magától, befektetés szükséges hozzá.
 • Isten Igéje és a Szent Szellem segítsége

Ha ebbe az irányba terel valaki, ne magyarázd meg, ne utasítsd vissza, mert jót tesz veled, akarja a bőséges áldást az életeden!

További példák az Ó és az Újszövetségből:

Neh. 7, 2;

Jeruzsálem parancsnokává testvéremet, Hanánit és Hananját, a várnagyot neveztem ki, mert ő megbízhatóbb és istenfélőbb volt sok embernél.

Nem a testvéri kapcsolat volt a megbízás oka, hanem az istenfélő karakter!

A sok embernél megbízhatóbbak nem maradnak átlagemberek, kiemelkednek, vezetők lesznek, mert több áldás tud megtapadni az életükben!

Neh. 13, 13;

A raktárak felügyelőjévé kineveztem Selemjá papot, Cádók írástudót és a léviták közül Pedáját, melléjük pedig Hánánt, Zakkúr fiát, Mattanjá unokáját, mivel őket megbízhatóknak tartották. Nekik kellett kiosztaniuk szolgatársaik járandóságát.

A megbízható vezető keresi a megbízható embereket, akiket különféle szolgálatokra megbízhat! Megbízásuk oka: Megbízhatóságuk!

Megbízhatónak lenni:

 • Pénzkezelésben, tartozások, odafigyelés az anyagiakra, felelősségteljes pénzkezelés
 • Időbeosztásban, pontosság (pontatlanság lopásai)
 • Ígéretek, kimondott szavak betartása (magyar vállalkozói kultúra?!)
 • Munkánkban, Tiszteld az Urat vele!
 • Szolgálatodban…
 • Gyülekezeti közösségben, Hol volt, hol nem volt emberek sokasága

Amikor megtértél elindultál egy intenzívebb fejlődés útján, van remény mindenki felől. Annyi áldást fogsz tudni birtokba venni, amennyire ezt a területet komolyan veszed!

Dán. 6, 5;

A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek az intézésében, de semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt; sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála.

Dániel fantasztikus mintakép mindenki számára! A megbízhatósága védelmet is jelent számára támadóival szemben. Hiteles élet alapja a Megbízhatóság!

Újszövetségben Jézus Krisztus tökéletes mintája a követendő!

Mindent amivel az Atya megbízta teljesítette, szavai és cselekedetei tökéletes összhangba voltak! Az apostolok és a korai keresztények ezt a mintát követték!

1Tim. 1, 12;

Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt.

A szolgálatra való felszabadítás is akkor indul el, amikor kialakul egy bizonyos szintű megbízhatóság. A szolgálatot csak megbízható módon végezhetjük, csak így lesz kedves áldozat az Úr Jézus Krisztusnak!

Róm. 14, 18;

mert aki ebben (megbízhatóságban) szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Isten dicsőségére, a környezeted biztonságára és saját magad bőséges áldására van!

2Kor. 10, 18;

mert nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl.

Ez a hiteles ajánló levele mindenkinek, nem a sok szöveg, jól eladott dolgok!

2Tim. 2, 2;

És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.

Érdekes nem azt említi, hogy keres nagy ajándékokat, akik eladják magukat, hanem keress megbízhatókat, azokat vond be a szolgálatba, mert ez mindennél fontosabb! Kell az ajándék is, de nem ez az első!

2Tim. 3, 8-9;

Ahogyan Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. De nem jutnak messzire, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy amazoké is az lett.

A megbízható ember messzire jut, nagy magasságokat tud megjárni, mert sok áldást kap!

A megbízhatatlan, össze-vissza beszélő és cselekvő ember nem jut messzire!

Hit szempontjából, munka szempontjából, pénzügyileg megbízhatatlanok.

Az egész ember nem az, de vannak területek az életében ahol még ez nem tudott kialakulni ez, fókuszálj arra a területre! Vannak a globálisan és vannak a részlegesen megbízhatatlan, illetve megbízható emberek!

Csak légy fejlődésben!

2Kor. 2, 9;

Mert levelemet azért is írtam, hogy meggyőződjem megbízhatóságotokról: vajon mindenben engedelmesek vagytok-e.

Fejlődési folyamat eredményeként jön létre a megbízhatóság! Segítsük egymást, legyünk türelemmel egymáshoz!

Először meggyőződni megbízhatóságról, > majd megbízást kapni valamire > megbízhatónak bizonyulni a ránk bízott dolgokban > A megbízható ember bőven kap áldást!

Legyél benne a megbízhatóság kialakulásának folyamatában!

Tit. 2, 10.b-12;

 …hanem tanúsítsanak igazi, teljes megbízhatóságot, hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget(megbízhatatlanságot!) és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen (megbízhatóan) éljünk a világban,… Mindez az Isten dicsőségére és a gyülekezet díszére van, valamint az egyén előmenetelét munkálja, mert „A megbízható ember bőven kap áldást,…”

Térjünk meg a megbízhatatlan magatartásból! Ámen!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

 

Süveges Imre – Megbízhatóság

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000047%20-%20Megbizhatosag.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Joyce Meyer – Önuralom 1-2

https://www.youtube.com/watch?v=w709HADB3QU

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Csiszér László – Lelkem áldd az Urat!

https://www.youtube.com/watch?v=BsjSTjSjSG4

Imádkozzunk azért, hogy felismerve ennek a területnek a fontosságát, Isten Igéje és a Szent Szellem által kimunkálódjon bennünk a megbízhatóság!