Project Description

Róm. 8, 28.31;

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.

Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

A helyes tudat kialakításának a felelőssége a miénk (Isten igazsága szerint legyen!), mert onnan sok esetben automatikus reakciók, beszédek, döntések születnek! Engedd, hogy mélyre menjen benned az Ige, lerombolja rossz gondolkozást, szokásokat, magaslatokat!

Azt pedig tudjuk, (ismerjük, tisztában vagyunk vele) hogy akik Istent szeretik, (agapeo-feltétel nélküli szeretet) azoknak minden javukra (hasznos, kedvező, szerencsés, boldog) szolgál, (együtt dolgozik, együtt működik, támogat, munkálódik) azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.

Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Isten szeretik és akiket az Ő saját terve szerint (szerinti kifejlődésre) elhívott! (Egysz. Csia ford.)

Tehát ha szereted az Urat és elhívott vagy a megtérésre, szolgálatra, akkor igaz rád, hogy minden, ami veled történik a javadra szolgál, összedolgozik a mennyel a javadra, Isten tervének a kifejlődésére!

Kétféle események érnek bennünket:

 1. Jók, kedvezőek, pozitívnak minősített események,
 2. Rosszak, nehezek, negatívnak minősített események, történések. Itt már nehezen tudjuk ezt elképzelni, fogadni! Miért engedte meg Isten?
 3. Saját bűneid miatt, és önhibádon kívül történtek miatt!

Ha ez az igazság beépül gondolkozásodba, rendíthetetlenné teszi a belső emberedet és hitedet, mint az apostolok életpéldájából ez jól látható!

Ezáltal minden körülmények között át tudod venni Isten áldásait, mert a rossz, hitetlen gondolkozással, beszéddel, cselekedeteinkkel, nem akadályozzuk Isten tervének kifejlődését!

Bibliai példák:

 • •Jézus élete: Emberi, ördögi gonosz tervek, szándékok, féltékenységek…Minden a javára, Isten tervének a kifejlődésére munkálódott!
 • A kereszthalál lett a feltámadás bölcsője és a mi áldásunk!
  • •Hámán gonoszsága és rossz terve Márdokeus javát, felemelkedését és Isten szabadítási tervét szolgálta! Ha bízol az Úrban, szereted Őt, csak átmeneti a nehézség, mert Isten munkálkodik a színfalak mögött és az Ő magasabb rendű, jó tervei ki fognak emelkedni! Márdokeus, Eszter és Izráel felemelkedett, mert Isten velük volt!
  • •Péter tagadása, saját bűneink, rossz döntéseink, cselekedeteink is, ha szeretjük az Urat, bízzunk Benne, minden a javunkra munkálódik.

  Ne vádold magad, engedd el, mert az Úr dolgozik a javadra. Vele nincsenek végzetes hibák és bűnök, mert Ő a kegyelem Istene!

  • •Jeruzsálemi gyülekezet szétzavarása, katasztrofális élmény lehetett benne lenni! „Amit felépítettünk szétesett darabjaira…”

  Isten terve a fájdalmakon, csalódásokon, frusztrációkon keresztül is ki tud munkálódni és minden a javukra fordult!

  • •Pál életútja rendkívül jó példája ennek az igazságnak! Minden a javára volt; Minden rossz, nehéz esemény a javukra, a misszió, Isten tervének a kifejlődésére fordult át!

  Mindezek a Bibliai történetek (ennél sokkal több van!) egyértelműen igazolják, hogy akik az Istent szeretik azoknak minden nehéz és rossz esemény a javukra, Isten magasabb rangú tervének a kifejlődését szolgálja!

  Így van ez ma is és veled is, ha szereted az Urat és ezt az Igét helyezed az első helyre, akkor minden a javadra fog munkálódni!

  Ne azzal foglalkozz, hogy ki mit tervezett ellened, mit mondott rólad, Isten beszédéhez kösd magad oda, mert az a legmagasabb rendű szellemi valóság! Meg van benne az az erő, ami felül fogja írni az alacsonyabb rendű, földi, testi, ördögi szándékokat és még azokat is a javadra fordítja!

   

  Járj a hit útján és kezeld a téged ért kihívásokat a következő alapelvek szerint:

  1. Soha ne érezd tragédiának, reménytelennek, életedet a téged ért negatív események miatt, mert Isten bölcsessége által minden a javadra munkálódik!
  2. Az Úr veled van ezekben a helyzetekben is, nem hagyott el különösen, ha szereted Őt és bízol benne!
  3. Ne adj helyet a sötét gondolatoknak, mert ezek képesek akadályozni Isten jóra fordító, terveit! Nem vagy áldozata a gonoszoknak, mert az Úr veled van!
  4. Erősítsd meg magadat az Úrban a nehéz kihívások idején! Különösen az Ige legyen erős a megvallásaidban!
  5. Dicsérd Őt a nehéz kihívások idején, mert az felgyorsítja az Úr győzelmét!
  6. Légy nagyvonalú az ellenséges emberekkel szemben, bocsáss meg nekik, engedd el gonoszságaikat, mert a dolgok nem ott dőlnek el! Magasabb szinten te és az Úr között, aki mindent a javadra munkál ki!
  7. Ragaszkodj Isten Igéjéhez minden körülmények között, mert csak így tud kimunkálódni annak az igazságnak a valósága az életedben! Csak így tudsz a hit útján járni és töretlenül bízni az Úrban!
  8. Soha ne engedd, hogy a nehézségek szembe fordítsanak Istennel és ne engedj meg lázadást a szívedben! Akkor végleg veszíthetsz és a nehézségekből adódó káresemények kiteljesedhetnek!

  Nem szükséges mindig, mindent érteni. Az Ő útjai magasabbak a mi útjainknál, nem vagyunk egy szinten vele, bízz benne úgy, hogy nem érted Őt a jelen helyzetben!

  IX.Amikor az Igéhez kötöd magad, akkor mindig felül leszel és nem alul! Ne menj alá a kihívások érzelmi, gondolati terheinek!

  X. Isten Igéjének komolyan vétele megvéd a nehézségekben (keserűség, csüggedés, frusztráció, gyűlölködés, harag, A megbocsátatlanságot ne fogadd a szívedbe!)

  XI. Ne felejtsd! Te Azzal vagy szeretet kapcsolatban, közösségben, szövetségben – minden tökéletlenségünk ellenére, amit a kegyelem elfedez – Aki felette van mindennek!

 • Zsolt. 37, 12-15;Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, és acsarkodik ellene.

  Az Úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja.

  Kardot rántanak a bűnösök, kifeszítik íjukat, hogy elejtsék a nyomorultat és a szegényt, levágják az egyenes úton járókat.

  De kardjuk saját szívüket járja át, és íjaik összetörnek.

  Az Úr nevet az ellenségein, mert tudja, gonoszságuk visszafordul rájuk (ne legyél gonosz senkivel, mert visszafordul rád!) mert, nem tudnak olyat tenni, ami végérvényesen elrontja a folyamatokat azok számára, akik szeretik az Urat és bíznak Őbenne!

  Számíts rá, senki nem tudja elkerülni a nehéz kihívásokat, embereket az életben, – ha bűnös életet élsz, akkor sokkal több lesz ebből -, de senki sem tudja ezeket elkerülni a világban lévő gonoszság, démoni erők miatt!

  Légy készen az Ige szerint reagálni ezekre és a barátaid lesznek, akik a javadat munkálják!

   

  Tudjad és mondjad és az Ige valósággá lesz számodra, a többi pedig az Úr dolga, aki már bizonyított az emberiség történetében elégszer!

  A te életed is bizonyíték lesz arra, hogy Isten Igéje igaz!   Ámen!

Süveges Imre – Akik Istent szeretik

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/00000000000996%20-%20Akik%20Az%20Istent%20Szeretik.mp3

 

Joyce Meyer – Frusztráció nélkül élni

https://www.youtube.com/watch?v=Ybh75fqdVNM&list=PLXHNcgX88-zIURpn0rSbZemRRltduZLfm&index=3

 

 

Hit Gyülekezete – Szeresd az Urat, a te Istenedet

https://www.youtube.com/watch?v=PeeNcn9jn18