Project Description

1Krón. 14, 13-17;  Dávid története:

Később ismét ellepték a filiszteusok a völgyet. Dávid újra megkérdezte az Istent, és az Isten azt felelte neki: Ne vonulj közvetlenül utánuk, hanem kerüld meg őket, és a szederfák irányából támadj rájuk. És ha majd lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor vonulj ki a harcra, mert előtted megy az Isten, hogy megverje a filiszteusok táborát. Dávid úgy tett, ahogyan az Isten megparancsolta neki, és vágták a filiszteusok seregét Gibeóntól Gézerig. Dávidnak híre ment minden országban, és az ÚR rettegést keltett iránta valamennyi nép között.

Dávid Isten embereként került a trónra, mint Izráel királya.

Az ellenség nem örül és nem tiszteli azt, hogy Te az Isten akaratában jársz, Dávid királyt is újból és újból kikezdte.

Amikor az Úrral jársz, és vele együtt kezeled a kihívásokat, akkor minden ördögi, ellenséges gonosz szándék a győzelmedre, előmeneteledre, javadra fordul!

Később ismét ellepték a filiszteusok a völgyet.

Az ismét kifejezés, többszöri próbálkozásról szól! Újból és újból megtámadták Őt! Az ilyen helyzetekben bátorít a Biblia, Isten Szava:

1Krón. 22, 12-13; Dávid megtanulta mi a titok, erre oktatja fiát is!

Bárcsak adna neked az ÚR észt és értelmet, amikor Izráel fölé rendel, hogy megtartsd Istenednek, az ÚRnak a törvényét! Akkor jársz sikerrel, ha megtartod és végrehajtod azokat a rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket az ÚR Mózes által parancsolt Izráelnek. Légy erős és bátor, ne félj, és ne rettegj!

A győzelmek, sikerek mindig a kihívásokból jönnek, amikor erősek vagyunk a kihívások nyomása alatt…

1. Igazság által 2. Szent Szellem erejében 3. Megerősítette magát az Úrban!

Légy bátor! Engedelmeskedni Isten beszédének, figyelni az Ő vezetésére, együttműködni vele, az Ő Igéje szerint cselekedni!

Légy Bátor! Ne félj és Ne rettegj! Légy bátor a nyomások alatt nemet mondani a félelemnek, a félelem erős befolyásának a rettegésnek!

Bátor az, aki ellenáll a félelem szellemének, legyőzi azt az Úr Jézus Krisztus nevében!

Gyáva az, aki nem megy ellene a félelemnek és legyőzetik a félelem által, aminek a gyötrése, lebénítása alá kerül!

Gyávák nem jutnak be Isten Királyságába, amíg a bátrak a királyság győztesei!

Hag. 2, 4-5;

Azért most légy bátor, Zerubbábel! – így szól az ÚR. Légy bátor te is, Jósua főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe – így szól az ÚR -, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok! – így szól a Seregek URa. Mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek marad! Ne féljetek!

Bátor lehetsz, mert a Szent Szellem benned van, Krisztusban vagy elrejtve, Ő veled van, minden kihívásban! Ez a bátorságunk igazi alapja!

Zsolt. 27, 12-14; Dávid imája, amikor túlerővel állt szemben!

Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek. (Ima)

De én hiszem, hogy még meglátom az ÚR jóságát az élők földjén. (Hitvallás, megvallás)

Reménykedj az ÚRban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az ÚRban! (Bátorítás)

Gyakoroljuk mi is a kihívások idején ezt a hármas fegyverünket:

  1. Ima, Isten arcának, akaratának a keresése, Mit tegyünk Uram?
  2. Hitvallás, megvallás, mondjuk ki hittel Isten írott akaratát, illetve a szívünkben lévő várakozást!
  3. Bátorítsuk magunkat az Igéből, a múlt győztes tapasztalataiból!

Tehát: Később ismét ellepték a filiszteusok a völgyet.

Dávid újra megkérdezte az Istent, és az Isten azt felelte neki…

Dávid ismét megkérdezte az Urat:

Mi tegyek Uram? Hogyan tudok ebből győztesen kijönni?

Mert akikkel Isten velük, ki lehet ellenük, tehát a győzelem az biztos, de nem ment rutinból!

1Krón. 14, 8-12; Történetünket ez az esemény előzte meg!

Amikor meghallották a filiszteusok, hogy Dávidot egész Izráel királyává kenték, felvonultak a filiszteusok mindnyájan, hogy megkeressék Dávidot. Meghallotta ezt Dávid, és kivonult ellenük. A filiszteusok megérkeztek, és ellepték a Refáim-völgyet. Ekkor megkérdezte Dávid az Istent: Fölvonuljak-e a filiszteusok ellen? Kezembe adod-e őket? Az ÚR ezt felelte neki: Vonulj föl, kezedbe adom őket! Fölvonultak tehát Baal-Perácimba, és megverte ott őket Dávid. Akkor ezt mondta Dávid: Áttört az Isten az én ellenségeimen az én kezem által, mint a víz szokott a gáton! Ezért nevezték el azt a helyet Baal-Perácimnak.

Dávid szokása volt: Megkérdezte az Urat, törekedett Isten akaratát megtalálni és megcselekedni!

Mielőtt valami fontos dologba belekezdett, megkérdezte az Urat, függött vezetésétől! Akarta, hogy vele jöjjön az Isten, az Ő támogató jelenléte biztonságot adott neki, mert nem magában bízott! Tudta az Urral való együttműködésből nőnek ki a csodák, kimagasló győzelmek, előmenetelek!

Ez volt Dávid folyamatos győzelmének a titka!

Ezt a szemléletet tanuld el, mert ez a siker titka, ne egyedül harcold a hit nemes harcát! Azt tedd, amiben meg vagy győződve, hogy Ő is veled megy, mert az Ő akaratában jársz! Pl. Jézus Krisztus tökéletes példát adott ebből, abszolút függött az Atyától – minden sikerült neki, sohasem fogott mellé!

Dávid élettörténetében (Sámuel, Királyok és Krónika könyveiben) számtalanszor találkozunk ezzel a kifejezéssel: Megkérdezte az Urat!

Folyamatosan függött az Úrtól – ez volt sikerének, győzelmeinek a titka!

Nem rutinból cselekedett: A múltkor is győztem, most is fogok és ment volna saját feje után! Függött Istentől mindenben, szokása volt megkérdezni az Urat!

Először áttörést adott neki az Isten, másodszor más módon adott győzelmet!

Minden helyzet egyedi és Isten kreatív Isten, de mindenben győzelmet ad!

Bárcsak én is korábban felvettem volna ezt a jó szokást, hogy mindig megkérdezzem az Urat, sok erőlködés és felesleges kör kimaradt volna az életemből!

Tehát: Dávid újra megkérdezte az Istent, és az Isten azt felelte neki: Ne vonulj közvetlenül utánuk, hanem kerüld meg őket, és a szederfák irányából támadj rájuk. És ha majd lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor vonulj ki a harcra, mert előtted megy az Isten, hogy megverje a filiszteusok táborát.

Új stratégiát kap, amit azelőtt sohasem tett.

Légy bátor kilépni új stratégiákkal, amit az Úr mondott neked!

Kerüld meg őket és figyelj az Úrra, amikor hallod a lépteid akkor indulj, mert az Úr veled harcol. Amikor az Úr harcol érted, akkor a végkimenete a dolognak nem kétséges, Ő biztosan győzni fog, mert már győzött a kereszten!

Amikor megkérdezed az Urat, függsz az Ő vezetésétől, engedelmeskedsz az isteni vezetésnek, akkor jön a lényeg:

„…előtted megy az Isten, hogy megverje a filiszteusok táborát!”

Amikor előtted megy az Isten:

  1. Elvégzi a nehezét a harcnak…, neked is meg kell tenned a magad részét!
  2. Elkészíti az embereket, körülményeket és győzelmet ad neked…
  3. Az Ő tekintélye átbillenti a dolgokat győztes irányba…
  4. Akkor felkél az Isten és elszélednek ellenségei…
  5. Elkészíti, elegyengeti neked az utat, a terepet…
  6. Előre gondoskodik mindarról, amire szükséged lesz a győzelemhez…
  7. Jó szerencséssé tesz…

Én nagyon szeretem és élvezem, amikor előttem megy az Isten, mert ha Ő elvégzi a magáét én már könnyedén és örömmel boldogulok. Ha egyedül vagyok a folyamatban, nagyon nehéz az élet, keserű a szolgálat, a munka és minden!

Különösen, miután jó néhányszor megtapasztaltam, milyen ennek az ellenkezője, amikor nem megy előttem az Isten!

„…előtted megy az Isten, hogy megverje a filiszteusok táborát!”

Előtted megy az Isten! Ismered milyen ez? Utána függővé válsz Tőle, mert ennek egészen más örömteli íze van!

Ha a magad útjain jársz ebből a kimagasló élményből kimaradsz. Az ellenség azt akarja elhitetni velünk, hogy függetlenek legyünk, a magunk ura…, ez romláshoz vezet!

Az életedből a Teremtő tudja a legtöbbet kihozni, ezért függj Tőle, keresd Őt, az Ő akaratát, ne fáradj bele megkérdezni, velem jössz Uram, mi a te akaratod?

Pl. Személyes bizonyságaim sokasága bizonyítja ezt…

Sokszor már nem is kell kérdeznem, mert a bennem lévő Szent Szellem jelzi, örül bennem, bátorít, „menj tovább, ez az én utam, veled megyek”!

Isten akar előttünk járni, előre elkészíteni a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk…, bibliai példák sokasága igazolja ezt:

2Móz. 23, 23. 27-28;

Mert az én angyalom előtted megy, és bevisz az emóriak, hettiták, perizziek, kánaániak, hivviek és jebúsziak közé, és kiirtom őket.

Lehetetlen volt egy rabszolga, leuralt, kis népnek kiszabadulni az akkori világbirodalom fennhatósága alól, de előttük ment az Istenangyala!

Rémületet küldök előtted, és megzavarok minden népet, amely közé mégy. Minden ellenségedet megfutamítom. Rettenetes félelmet küldök előtted, amely kiűzi előled a hivvieket, kánaániakat és hettitákat.

Ezt jelenti a valóságban, amikor előtted megy az Isten angyala, rémületet küldök előtted, megzavarom ellenségeidet, rettenetes félelmet küldök előtted, kiűzöm őket előled, így már lehetséges egy kis rabszolga népnek is győzni, mert Én előtted megyek! Így van ez ma is veled kapcsolatban is!

5Móz. 9, 3;

Tudd meg azért ma, hogy Istened, az ÚR vonul előtted mint emésztő tűz, ő pusztítja el, ő alázza meg őket előtted, te pedig kiűzöd és hamarosan kipusztítod őket, ahogyan megígérte neked az ÚR. Így már minden lehetséges, ha előtted megy az Isten!

5Móz. 31, 8;

Maga az ÚR megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj! Amikor az Ő utjain járunk, akkor ez igazzá válik az életünkben!

2Móz. 32, 34;

Azért menj, vezesd a népet, ahová parancsoltam! Íme, az én angyalom megy előtted, és majd a számonkérés napján számon kérem vétküket.

Legyél vezetője a népemnek, de úgy vezess, hogy kövesd az előtted járó angyalomat! Az Úr megy elől és őt követi a vezető, őt pedig a nép!

Jn. 12, 26;  Jézus is ezt tanította!

Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.

Előtted megy az Isten, nekünk Őt kell felismerni és Őt követni, ezt jelenti szolgálni az Istent! Ahol Én járok, ott jár és követ az én szolgám is, mindennek vége a megbecsülés, hírnév, tekintély, kiterjedés, siker, győzelem, felemelkedés!

Mt. 16, 24;

Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. A Krisztuskövető tanítványság erről szól, hogy előtted megy az Isten és mi megtagadjuk magunkat, vágyainkat, akaratunkat, hogy kövessük Őt és ebből maradandó dolgok születnek!

Mk. 16, 7;

De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek.”

A tanítványok is ezt a leckét tanulták, hogy előttetek megy az Isten, ott minden úgy történik, ahogyan megmondta nektek!

Ézs. 45, 1-6;

Ezt mondja az ÚR fölkentjének,(Mi vagyunk az Újszövetségi idők fölkentjei, akik megtértünk, betöltekeztünk Szent Szellemmel, nekünk szól ez!) Círusnak, akinek megfogtam a jobb kezét, népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk: Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd: én vagyok az ÚR, aki téged néven szólított, Izráel Istene. Mi a következménye annak, amikor előtted megy az Isten?

Szolgámért, Jákóbért, választottamért, Izráelért szólítottalak neveden, híres nevet adtam neked, noha nem ismertél. Te Isten felkent szolgája vagy, Isten harcosa (Izráel), amikor előtted megy az Isten mindig kiemelkedő eredmények születnek, aminek egy a vége: híres nevet adtam neked…!

Isten népének az öröksége, hogy – híres legyen, nevet, tekintélyt ad neked – kiemelkedjen mindabban, amit csinál, mind a munkájában, szakmájában, szolgálatában, életvitelében! Ez a te örökséged is, amikor megtanulsz együttműködni vele!

Mindez része az Omega Hálózat ígéretének:

Mik. 2, 12-13;

Összeszedem az egész Jákóbot, összegyűjtöm Izráel maradékát. Összeterelem őket, mint juhokat a karámba, mint nyájat az akolba, tömegestül lesznek ott emberek. Előttük megy, aki utat tör, áttörnek, átmennek a kapun, és kivonulnak. Előttük megy át királyuk, élükön maga az ÚR.

Amikor függünk az Úrtól, az Ő akaratában vagyunk, akkor előttünk megy az Isten és a felsoroltak történek életünkben, szolgálatunkban!

Mt. 11, 10;

Ő az, akiről meg van írva: Íme, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat.

Jézus is így munkálkodott, igényelte, hogy előtte menjen az Isten, ezért maximálisan függött az Atyától!

Péld. 3, 4-6;

Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél. Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá (figyelj reá, függj tőle, kérdezd Őt)és ő egyengetni (kiegyenesít, igazgat, nyugodttá tesz)  fogja ösvényeidet(útjaidat).

Hogyan találsz kedvességre és jóindulatra az Istennél, ha az Ő módszere szerint dolgozol és nem a magadé szerint! Így:

Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!

Minden utadon gondolj rá (figyelj reá, függj tőle, kérdezd Őt)és ő egyengetni (kiegyenesít, igazgat, nyugodttá tesz)  fogja ösvényeidet(útjaidat)

Én is erre törekszem, te is ezt tegyed, akkor előtted megy az Isten!

Pl. Utazás télen nagy hóban, amikor a hókotró előtted jár sokkal könnyebb.

Végül vissza az alaptörténethez:

És ha majd lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor vonulj ki a harcra, mert előtted megy az Isten, hogy megverje a filiszteusok táborát. Dávid úgy tett, ahogyan az Isten megparancsolta neki, és vágták a filiszteusok seregét Gibeóntól Gézerig. Dávidnak híre ment minden országban, és az ÚR rettegést keltett iránta valamennyi nép között.

Amikor ezt megtanuljuk, -velem együtt- akkor megkérdezzük Őt, függünk Tőle, engedelmeskedünk Neki, és előttünk megy az Isten!

Dávid ezt megtanulta és a kimagasló győzelmei, eredményei miatt (ami abból született, hogy előtte ment az Isten, együttműködött vele!) világhíres lett és tekintélyt adott neki Isten!

Ez kiemel a szürkeségből, egyedivé, híressé és tekintélyessé teszi, amit csinálsz!

Ez nem csak a szolgálatra vonatkozik, a munkádra, vállalkozásodra, mindennapjaid minden területére egyaránt!

Jézus Krisztus és az apostolok tökéletes példát adtak erre, ezért maradandót alkottak, híresek lettek! Nekünk is meg van ígérve, hogy nagyobbakat teszünk, mint Jézus, de ez csak így lehetséges, hogy előtted megy az Isten!

 

Tanulj meg függni Tőle, megkérdezni minden stratégiai dologban az Urat és merjünk engedelmeskedni neki és előtted fog menni az Isten, kiemelkedő eredmények születnek!

Ezért fontos betöltekeznünk Szent Szellemmel, mert általa vagyunk vezetve, Ő érzékennyé tesz Isten akaratára, akkor előttünk megy az Isten minden fontos dolgunkban!

Kívánom, hogy megismerd annak az örömét, izgalmát, eredményeit, amikor előtted megy az Isten, mert az FANTASZTIKUS!

 

Szeretettel üdvözöllek;

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

Süveges Imre – Előtted megy az Isten

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000031%20-%20Elotted%20megy%20az%20Ur.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Pastor Chris – Harcold meg a hit harcát

https://www.youtube.com/watch?v=hyIOC1q1kFE

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Passion – My beloved

https://www.youtube.com/watch?v=AUwXo0jgORI

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy érzékennyé váljunk a Szent Szellem vezetésére!