Project Description

ApCsel. 16,20-40

Azután az elöljárók elé vezették őket, és ezt mondták: „Ezek az emberek felforgatták városunkat. Zsidók lévén, olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk.” Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az elöljárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. (az evangélium miatt kerültek börtönbe, sok bántás, fájdalom érte őket) A kérdés az volt, hogy milyen választ adnak az őket ért igazságtalan, gonosz bánásmódra. Isten velük van ebben a helyzetben, de csak akkor kezd el cselekedni, amikor hittel Isten szerint való választ adnak a kihívásokra. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadtA mennyei közbeavatkozás akkor történt, miután helyes választ adtak a kihívásokra, így van ez ma is! Nyomások idején az ellenség szándéka, hogy keserűséggel, önsajnálattal, vádlással teljes választ adjunk, mert ilyenkor szabad utat kap a cselekvésre… úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: „Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk!” Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé; majd kivezette őket, és ezt kérdezte: „Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?” Ők pedig így válaszoltak: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Amikor megvirradt, elküldték az elöljárók a törvényszolgákat, és azt üzenték: „Bocsásd szabadon azokat az embereket!” A börtönőr nyomban tudtára adta Pálnak ezt az üzenetet: „Az elöljárók ide küldtek, hogy bocsássalak szabadon titeket: most tehát távozzatok, menjetek el békességgel!” Pál azonban így szólt hozzájuk: „Megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, és börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk; most pedig titokban akarnak elküldeni minket? Azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket!” A törvényszolgák pedig jelentették ezt a dolgot az elöljáróknak. Amikor ezek meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek, elmentek, és bocsánatot kértek tőlük, majd kivezették őket, és kérték, hogy távozzanak a városból. Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, és látva a testvéreket, bátorították őket, majd eltávoztak.

Amikor megtanulunk Isten szerinti választ adni hit által, a menny szabadítása sosem marad el!

Az ellenség akarata;

Betemetni, elnyomni az embert, bűnökkel, problémákkal, terhekkel!

Szembefordítani Istennel, emberekkel, gyülekezettel; vádlások, lázadó kérdések

Keserűség, depresszió, lázadás, félelem, reménytelenség, frusztráció, hitetlenség, feladás, negatív érzés legyen úrrá az emberen!

Isten akarata:

Hittel reagáljuk le a bennünket ért fájdalmakat, igazságtalanságokat, kihívásokat!

Ima, dicséret; (felmagasztalás, felemelés)

Amikor ezt tesszük, megnyitja a mennyet és jön a segítség!

Amivel az ellenség megkötözött, elveszítik erejüket! Lehullnak a legerősebb kötelek, bilincsek is!

Amit az ellenség lezárt és nem lehetett továbbmenni ott szabad lett az út; Az ajtó előtt őrök vigyáztak, teljes erővel, katonai felszereléssel.

Pál kijön a lenyomásból a hegyek alól és Isten felemeli a megdicsőülés hegyére, ahol nem szolgaként, leuraltként, hanem első lesz, ahol uralmat gyakorol! Ő határozza meg a helyzet irányát. Isten ad neki uralmat és mindenki engedelmeskedik neki! Még azok is kénytelenek, akik elítélték, megijedtek és engedelmeskedtek. Isten elsővé, fejjé tesz és nem utolsóvá és farokká, akik kullognak az események után, hanem akik irányítják a dolgokat!

Mivel Pál és Szilás folyamatos engedelmességben jártak így vonatkozott rájuk ez az ígéret!

  

Jézus Krisztus és számtalan bibliai személy életpéldája bátorít bennünket arra, hogy minden kihívásunkat hittel, pozitívan reagáljuk le és a mennyei megoldások felszabadulnak az életünkben.

  

Kívánom, hogy a 2017-es esztendő kihívásait mindannyian így tudjuk kezelni!

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Hogyan reagáljunk a nehézségekre

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000042%20-%20Hogyan%20reagaljunk%20a%20nehezsegekre.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Németh Sándor – A hit és a bűn ellentéte

https://www.youtube.com/watch?v=Gb9qwTyTL-E

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Hit Gyülekezete – Hitben járok, az Úr vezet

https://www.youtube.com/watch?v=iuLO6D-I26g

Heti imakérés:

Imádkozzunk, hogy erősek legyünk kihívásainkban, hitten tudjuk lereagálni azokat!