Project Description

Ismétlése az előzőnek:

EMBERKÖZPONTÚ – KRISZTUS KÖZPONTÚ VILÁGKÉP!

Mi jöttünk az Ő világába, és nem Ő jött a mi világunkba. Óriási tévedésbe van ez a világ, bármilyen nehéz is ezt tudomásul venni a büszke, lázadó emberiségnek.

Isten országa – Isten királysága (basilea, gör. szó) Alkotmányos Monarchia!

 

A Szent Szellem ezeken a folyamatokon vezet keresztül bennünket:

 1. Isten szeretetének a vonzása, csodák megtapasztalása (Luk, 23, 2-3)
 2. Felismerni Őbenne a Királyok Királyát, kijelentést kapni erről.
 3. Átadni életünk trónját neki (Létfontosságú esemény megtéréskor!)
 4. Megtanulni helyesen élni a királyságban, együttműködni a királlyal

Ez a mai témánk -az előző tanítás folytatása-, mert nagyon fontos ez a terület!

 

Dán 3, 33

Mily nagyok az ő jelei, mily hatalmasok csodái! Az ő királysága örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre!

Életünk és a földi királyságok mulandók – a mennyei királyság örökkévaló!

Ez a folyamata: Belépünk ebbe a királyságba megtérésünkkor, szövetséget kötünk bemerítésünkkor, majd megtanulunk helyesen élni a királyságban, utána építjük a látható, valóságos mennyei királyságot!

Mt 3, 2

“Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!”

Amikor kihirdetik a mennyei királyságot, közel jön hozzád, elérhető távolságra, akkor erővel ragadd meg azt!

Mt 5, 3

“Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Jézus így válaszolt: “Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.”

Mt 5, 20

Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.”

Mt 6, 33

De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.

A király és a királyság az első helyen van az értékrendünkben, mivel ez örökkévaló, így az életünket nem tékozoljuk el a mulandókban csupán, és ez kifejezésre jut az életvitelünkben is!

pl. Gyülekezetbe járás, szolgálat, döntéseink, munkavállalás, házasságunk, társválasztás, pénzügyeinkben, az odafel valókkal való törődésben. Természetesen a mulandó dolgaink is hitelesen kell működtetni, mert ez szolgál a király dicsőségére és ez a királyi gyermekek méltósága!

Mt 13, 24 Tanítja a királyság működését!

Más példázatot is mondott nekik: “Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe.

ApCsel 1, 3

Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa (királysága) dolgairól.

Lk 9, 2

Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát (királyságát), és gyógyítsanak.

Lk.17,21

Azt sem mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van! – Mert az Isten országa közöttetek van!

 

Ez a gyülekezet! Bennetek van, a Szent Szellem templomában, mindkettő igaz!

Jézus Krisztus a mennyei királyság küldöttjeként, azért jött, hogy bemutassa, megtanítsa, közel hozza, elhozza Isten Királyságát az emberiségnek! Ő ott a Királyok Királya, Uraknak Ura!

Például: Alkalmazott a munkahelyen, tiszteli és együttműködik a főnökkel, tulajdonossal, ennek gyümölcseként lesz jó előmenetel a munkájában. Jó példa erre József élete.

 

Isten királysága hasonlóan működik! Tiszteld, áld, szeresd az Urat teljes szívedből!

A Királyság működésének öt legfontosabb alapelve:

 • Isten Igéjét mércévé teszed az életedben! Sokan hallják, lelkesednek, de az életvitelüket nem igazítják a hallottakhoz. Ez hozza be a kétszívűséget, ami gyötrelemmel jár. Hét alapelv! (Olvasni, elmélkedni, tanulmányozni, átimádkozni, cselekedni, továbbadni, betartatni!) Ezáltal az Ige ereje, áldása átjön az életedbe! Nem csak ismerni kell az Igét, hanem élni, beépíteni.
 • Szent Szellemmel való kapcsolatépítés, ráfigyelés, együttműködés kialakítása, (képzéseken tanítunk erről részletesen!)                                 “Uram szavaid megörvendeztetnek” mennyei indítások!
 • Figyelj Isten embereire, szolgálati ajándékokra! Isteni vezetés két formája; Személyes vezetés – szolgálati ajándékok általi vezetés! Kiskorúság jellemzője: szülők vezetnek. Nagykorúság: érett döntések önálló vezetés! Isten embereivel /apostolok, próféták, tanítók, pásztorok, evangélisták/ való együttműködés hiánya teljes torzulást hoz! Nagyon fontos az egyensúly a két vezetési formában!
 • Gyülekezet, mint a Mennyei Királyság aktív megjelenési formája.

A királyság mindenhol jelen van, de csak azokban, akik felismerték, hogy közel jött hozzájuk, megragadták hitben, ezáltal működőképessé vált számukra. A királyság emberekben, benned van és te is a királyságban! A gyülekezet a királyság uralomra jutásának, kiteljesedésének a helyszíne, ott a helyed, működj vele együtt a királyságban!

Ma nagyon népszerű az a gondolkodásmód, hogy nincs szükség gyülekezetre, ez teljesen hamis és torz. Nincs összhangba Isten Igéjével.

 • A királyság működésének alapja az engedelmesség! A bűn hatása miatt azonban lázadó a természetünk.Engedelmesség: igent mondani Istennek! – Mondj nemet a lázadó, bűnös természetnek! pl. Salamon bölcs szíve, (héber) halló fül, tanulásra kész szív, engedelmességet jelent!

Az engedelmesség, mint a kisgyermek életében is, egy tanulási folyamat része. Tanuld az engedelmességet, iskolában, munkahelyen, feleségként, férjként, mert ebből mindig áldás jön.

Zsid. 5, 8-9

Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.

Ő is engedelmeskedett az Atyának, hogy bennünket is azzá tegyen!

 

Engedelmesség szintjei:

 • Amikor egyetértesz – engedelmesség! (Pál Jeruzsálembe menet)
 • Amikor örömmel teszed – engedelmesség! (Pál – Macedón férfi)
 • Amikor ára van, áldozat szükséges – engedelmesség! (Ábrahám – Úr-kaszdim elhagyása, költözés, József Egyiptomba költözik)
 • Amikor úgy érzed húsba vágó – engedelmesség! (Ábrahám – Izsák)
 • Amikor az életedbe kerül – engedelmesség! (Lk 11, 13) (Jézus, tanítványok)

Nem vak engedelmességről van szó, hanem arról, mikor az ember érett, amivel együtt jár az engedelmesség. Ez a nagykorúság jele. Ebben segítségünkre van a lelkiismeret, ami jelez, és nem lehet megerőszakolni azt! Igen, akarom, mert tudom, hogy ez a jó, ezért engedelmeskedem szabad akaratomból.

 

1Sám. 15, 22 Egyéni felelősség!

Akkor ezt mondta Sámuel: Talán ugyanúgy tetszik az ÚRnak az égő- és a véresáldozat, mint az engedelmesség az ÚR szava iránt? Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél! Ez a királyság értékrendje!

 

Az engedelmesség teljes szabadságra vezet, nem kell tudni az utat, csak megbízol a vezetődben (bizalmat feltételez). Teljes szabadságban élsz, a teher nem rajtad, hanem a vezetőn van. Az Istentől kapott személyiségünk csak ebben az engedelmes kapcsolatban tud kiteljesedni. Ha nincs engedelmességed a királyságban, ez a te problémád lesz, neked van erre szükséged elsősorban!

 

A Királyok Királyának is szüksége van az engedelmességedre, mert általad akar működni a földi királyságban!

Mindez szeretetben, egy bizalmi légkörben, a kegyelem uralma alatt működik! Sajnos sok a torzulás, visszaélés az egyházban és a világban egyaránt.

 

A hibák, bűnök, mellé nyúlások stb., csak a szeretet légkörében, atya- fiú szeretetkapcsolatban tud helyesen működni. Az engedelmesség nem leuralás, törvénykezés, leigázás által, hanem teljes szabadságból, akaratod döntéséből valósul meg! Isten tudja, hogy néha hibázunk, bűnt követünk el, ne félj a hibáktól, a kegyelem befedezi, törekedj a stratégiai dolgokban engedelmeskedni, de légy szabad, az emberi gyarlóságokkal együtt, a mennyei GPS célba ér veled, még ha néhányszor újra is tervezi az útvonaladat! Ezt jelenti a kegyelem uralma alatt, szeretetből, bizalomból, hittel engedelmeskedni!

 

Isten királysága igazság, békesség, szeretet, erő, tisztaság, szentség, bölcsesség dicsőséges királysága, ahol a legnagyobb a szeretet. Minden, ami történik, szeretet által teszi a király, az ember reakciója erre a szeretetre – engedelmesség, mert szeretjük az Urat, Ő pedig szeretetből megáld minket! Ne engedjétek senki által leigázni, leuralni magatokat!

Pl. házasságban, gyülekezetben, szülő-gyermek kapcsolatban. A gyermek azért engedelmeskedik az apjának, mert szereti őt és biztonságban van, még ha nem is mindig ért mindent (bizalom fontossága).

 

Lk 11, 13  

„Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?”

 

Értsd meg a Mennyei királyság működését, tanulj meg alapelvei szerint élni az Isten királyságban, mert benned van és te is a királyságban vagy egy örök életre!

 

A királyság kiteljesedése:

A láthatatlan elmúlik, a párhuzamos földi királyság megszűnik, az evilági, bűnös, lázadó megítéltetik, és ott leszünk a látható, valóságos, igazságos, dicsőséges, a kiteljesedett mennyei királyságban (ahol nincs fájdalom, halál)! Ez a mi örökségünk, legyen a te örökséged is! A királyság áldásai kiteljesednek a megkoronázott életedben a földön!

 

 

 

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – Keresd először Isten Királyságát!

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000015%20-%20Keresd%20eloszor%20Isten%20orszagat.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Derek Prince – A királyság evangéliuma 1-7.

https://www.youtube.com/watch?v=rYFwSnAfwLk

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Győztes korona

https://www.youtube.com/watch?v=jGfuXTFJG1c&list=PLD3D5A50E3163D3E6

 

Heti imakérés:

Valljuk meg, hogy Isten királysága bennünk van és helyet adunk Jézus Krisztus királyi hatalmának és uralma kibontakozásának az életünkben!

 

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagainkat – osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

Gyógyulás hit által Jézus Krisztus nevében

https://youtu.be/j3IgHTY0eKc