Project Description

Zsid. 3, 13.

Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától.

 

A bátorítás hiánya torzulást hoz létre a szívben. Mivel a csüggedés, elerőtlenedés, sötétség befolyása erős az embereken, nagy szükség van a bátorításra. Az Igében minden napra van egy bátorítás magunkra, másokra nézve. Minden napra egy bátorítás szükséges az Igéből, magunktól, másoktól, a körülmények sikerétől is!

 

Zsolt. 138, 3.

Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél.

Ezek a folyamatok történnek bennünk, amikor Isten Szellem az Igéből ihletett módion bátorít és befogadjuk azt, mert akkor erő jön belénk!

Négy leggyakoribb bátorítás a Bibliában:

  1. Légy bátor…  Győzd le a gyávaságod, félelmed!
  2. Légy erős…  Ne engedd el magad, gyűjtsd össze az erődet, ne add fel!
  3. Ne félj…  Állj ellene a félelem, aggodalomnak, sötét gondolatokban kivetített képeinek!
  4. Higgy…  Ne légy hitetlen, hanem hívő és így hozd meg döntéseidet!

 

1.Légy bátor!  Győzd le a gyávaságod, félelmed!

Józs. 1, 5-9.

Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, és nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.

 

Ebben az igeszakaszban láthatjuk, hogy Isten hogyan bátorítja Józsuét a harcban. Bátorítja az Ígéret földjének elfoglalásakor az óriásokkal való küzdelemre!

 

Légy bátor, mint vezető, bátran vezess Isten akarata szerint!

Légy bátor cselekedni az Igét, Isten akaratát!

Mondom neked, Légy bátor mindenben – győzd le magadban a gyávaságot, félelmet!

2. Légy erős! Ne engedd el magad, gyűjtsd össze az erődet, ne add fel!

2Sám. 10, 11-13.

Ezt mondta: Ha az arámok erősebbek lesznek nálam, jöjj segítségemre! Ha pedig az ammóniak lesznek erősebbek nálad, akkor én megyek segítségedre. Légy erős, szedjük össze az erőnket népünkért és Istenünk városaiért! Az ÚR pedig tegye azt, amit jónak lát! Akkor Jóáb rohamra indult hadinépével az arámok ellen, és azok megfutamodtak előtte.

Sokszor érezzük azt, hogy az a kihívás, amivel szemben állunk nagyobb, mint amivel eltudnánk bánni. Tudatába kell lennünk, hogy Krisztus által erősek vagyunk.

 

Ézs. 41, 6-7.

Egyik a másikat támogatja, és ezt mondják egymásnak: Légy erős! Biztatja a mester az ötvöst, aki simítókalapáccsal dolgozik az üllőn, és ezt mondja a forrasztásról: Jól van, meg kell erősíteni szegekkel, hogy ne mozogjon!

 

A nehézségek idején egymást támogatása, biztatása nagyon fontos! Fejezd ki a másik felé, dicséretedet, elismerésedet is, ezzel bátorítva Őt!

Mondom neked; Légy erős, légy erős az Úrban és az Ő hatalmas erejében, az Úr veled van!

3. Ne félj! Állj ellene a félelem, aggodalom gyötrésének, sötét gondolatokban kivetített képeinek!

Ézs. 7, 3-7.

Akkor így szólt az ÚR Ézsaiáshoz: Menj ki Seárjásúb fiaddal együtt Áházhoz a Felső-tó vízvezetékének a végéhez, a Ruhafestők mezejéhez vezető útra, és mondd meg neki: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved e két füstölgő, üszkös fadarab miatt, az arámi Recínnek és Remaljá fiának a haragja miatt! Mivel azt a gonosz tervet szőtte ellened az arámi Recín az efraimi Remaljá fiával együtt, hogy vonuljunk föl Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királyává Tábal fiát, azért ezt mondja az én Uram, az ÚR: Nem sikerül, nem úgy lesz,

 

Ne félj a harcban, harci helyzetekben! Ha Istennel harcolod a mindennapokat, akkor az Úr veled van ebben, harcol érted!

 

Kontrolláld a félelmet, ami nemcsak gyötrő érzés, hanem egy gonosz szellem, aki ezt előidézi! Állj ellene és elfut tőled! Ne engedd kibontakozni benned, mert lebénít, pánikot okoz és még nagyobb lesz a baj!

 

Ézs. 41, 10-14.

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Megszégyenülnek és gyalázatba esnek mindazok, akik gyűlölnek téged. Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak. Keresed, és nem találod azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak. Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek! Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel! Én megsegítlek – így szól az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje.

 

Bátorítás, amikor emberi konfliktus helyzetekbe kerülsz, vitatkozásokba, pereskedésekbe, ellenséges emberi magatartásokkal találkozol! Ne félj!

 

ApCsel. 27, 23-26.

Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta: Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk.”

 

Pál, szolgálata során sokszor került életveszélyes, sötét, viharos helyzetbe.

Amikor még javában benne voltak a viharban, sötétségben Pál erőteljes hittel teli megvallásokat tett. Ezek a megvallások jó irányba állították be az érzéseit és a cselekedeteit.

Mondom neked: Ne félj, semmilyen körülmények között, az Úr veled van és megsegít!

4. Higgy! Ne légy hitetlen, hanem hívő és így hozd meg döntéseidet!

Mk. 5, 35-42.

Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai elöljáró házától érkezők ezt mondták: „Leányod meghalt. Miért fárasztod még a Mestert?” Kemény, fájdalmas hírek! Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz: „Ne félj, csak higgy!” És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai elöljáró házához, látva a zűrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat (a körülmények és a körülötted lévő emberek csak erősítik a gyász fájdalmát, a nehéz szituáció terhét!), bement és így szólt hozzájuk: „Miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik.” Erre kinevették; de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele levőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki: „Talitha kúmi!” – ami azt jelenti: „Leányka, neked mondom, ébredj fel!”

 

Ne félj, csak parancsolj Jézus nevében és meg lesz a változás jó irányba!

A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert tizenkét éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól.

Vigyázz ne veszítsd el hitedet a rossz hírek, a betegségek idején!

 

Lk. 8, 50.

Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki: „Ne félj, csak higgy, és meggyógyul.”

Légy Bátor és erős, ne félj, csak higgy! Bátorodj fel kihívásaid között, mert az Úr veled van!

 

Kívánom, hogy az Istennel való közösségedet fenntartva szellemileg éber állapotba maradj!

 

 

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – Légy bátor és erős

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000085%20-%20Legy%20bator%20es%20eros.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Pastor Chris – harcold meg a hit harcát

https://www.youtube.com/watch?v=hyIOC1q1kFE

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Pintér Béla – Csak Te

https://www.youtube.com/watch?v=DpsI7LoTIMs

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy a hited a megtartó kegyelemben felnövekedjen!

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagainkat – osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

Valóban igaz a Biblia?

https://youtu.be/J39hHYYSA0s