Project Description

Hála Istennek, ma egy olyan világban élünk itt Európában, olyan generációk nőnek fel, akik nem látnak komoly szükséget! Nincs háború!

Mindent megkapnak, ahogy haladunk előre, annál nagyobb a bőség!

 

Ez áldás, isteni jóakarat, de óriási veszélyeket rejteget!

Étel, autók, házak, utazás – mindenben jelentős előrelépés! Magyarország a világ leggazdagabb 10%-ának része!

 

A bűn következménye: Elbizakodottság, közömbösség, pocsékolás, nem értékelni a jót! A követelőzés, a még többre vágyás elégedetlenséget, depressziót eredményez!

Megbecsülés hiánya: a bukás, romlás kapuja!

Korábbi generációk jellemzői:

Háborúk, nélkülözések, jelentős szükségek, sohasem nyaraltak, kapcsolódtak ki, szórakoztak, csak dolgoztak!

Amikor végre lett a háborúnak, a szűk időszaknak, nagyon megbecsülték! Nekik más romlási veszély volt!

 

ISTEN KIRÁLYSÁGÁNAK A KULTÚRÁJÁNAK FONTOS RÉSZE A MEGBECSÜLÉS!

 

Jn 12, 26;

Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.

 

A királyságban a jó dolgokat és mindenekelőtt az embereket megbecsüli az Atya!

 

Amikor elkezded szolgálni az Istent tiszta szívből, részed lesz ebben a mennyei megbecsülésben!

Ennek többféle tünete van: köztisztelet, szeretet, hírnév, nagyra becsülés, anyagi megbecsülés!

Péld 8, 18;

Gazdagság és megbecsülés van nálam, maradandó vagyon és igazság.

 

Amikor Isten királyságában vagy részesülsz ezekből a mennyei értékekből!

Gazdagság (elsősorban belső, de mindenre vonatkozik), örökkévaló kincsek!

 

Vegyünk megbecsülést a mennyből, éljünk annak a valóságában, hogy megbecsüljük dolgainkat és adjuk tovább környezetünknek, embertársainknak!

 

Mit jelent a megbecsülés?

Tudatában lenni annak a jónak, amivel rendelkezem, értékelem, nem tekinteni természetesnek! Hálaadás az alapja!

Megbecsülése valaminek, vagy valakinek, nagyrabecsülés.

 

Két irányban jelenik meg:

1. Személyek

2. Áldások, lehetőségek, materiális dolgok (pl. csodálatos kenyérszaporítás, manna a pusztában, csak annyit, amit megettek, nem volt pocséklás).

Igék a kapcsolatok megbecsülésére:

1Tim 5, 1;

vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek: elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak

 

Gyülekezeti vezetők, pásztorok megbecsülése (honorárium)

 

ApCsel 28, 10;

Ezért nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal.

 

Pál kapott hideget és meleget is, üldözést, majd nagy megbecsülést!

 

Zsid 13, 4;

Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten.

 

Tiszteletben tartani, és megbecsülni a házasokat!

 

MEGSZEREZNI A MEGBECSÜLÉST:

 

1. Átvenni az Ígéreteket

2. Tiszteletre méltó életvitel, cselekedetek, szakmaiság, szolgáló lelkület, igazságban járás által megszerezzük a megbecslést!

Bibliai példák:

 

Péld 27, 18;

Aki igazságra és hűségre törekszik, életet, igazságot és megbecsülést talál. (Péld 21, 21)

Ez a fajta megbecsülést meg kell szerezni, szükséges az emberi befektetés, felelősség is!

Aki a fügefát gondozza, az eszi a gyümölcsét, és aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik.

A jó munkások, alkalmazottak, beosztottak megbecsülést szereznek főnökeik részéről!

 

A megbecsülés a hálaadás alapja és édestestvére! 

Egy pozitív atmoszférát teremt és fenntart az életben! Ennek hiánya a jó dolgok romlását eredményezi!

 

Akinél megvan a megbecsülő magatartás, örül az életnek, felismeri, megbecsüli, értékeli, észreveszi a jót és tudja élvezni!

Ez az Isten akarata, bővölködjünk és becsüljük meg!

 

Aki ezt az igazságot nem tölti be, romlás jön rá, rossz életminősége lesz!

Örülj az életnek, becsüld meg mindent, amit kaptál! Légy hálás érte!

 

Építsd be a szemléletmódodba, mert távol tartja a romlást és megtartja a pozitív, megelégedett, örömteli szemléletmódot

 

Tudomásul kell venni: 100% jó csak a mennyben van, itt mindig belecsúszik az emberi gyarlóság!

 

Az isteni látásmód a kiválóságra, értékre koncentrál, az ördögi nézőpont a hiányosságra, gyarlóságra koncentrál mindig!

 

Isten ígéretei a megbecsülésre:

 

Jer 30, 19;

Hálaének hangzik belőlük, örvendezők hangja. Megszaporítom őket, nem fogynak el, megbecsültekké teszem őket, nem lesznek lenézettek.

2Tim 2, 21;

Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas.

 

ISTENI FIGYELMEZTETÉS:

 

Júd 1, 6;

Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére.

 

Nem becsülték meg és ebből a rossz állapotból hozták meg döntéseiket! Rabság, bilincs, sötétség jött, romlás vett uralmat!

 

Akik nem becsülik a házasságukat, szüleiket, testvéreiket, gyülekezetüket, áldást hozó kapcsolataikat, vezetőiket, nemzetüket, munkájukat, főnökeiket, azt a sok jót, amiben részesültek, ott romlás jön!

 

 

MEGBECSÜLNI, AMIT JÉZUS TETT ÉRTÜNK!

 

Eszter 8, 16;

A többi zsidókra is felvirradt az öröm, vidámság és megbecsülés napja.

 

Egy fontos történelmi korszakban, amikor egy nemzet megmenekült a teljes kiirtástól, ezt a napot nevezték ki a megbecsülés napjának! Amikor megbecsülték, hálát adtak a mennyei segítségért, szabadulásért és egymást is megbecsülték!

Ez egy igazi örömünnep volt nemzeti szinten!

 

Adja az Isten, hogy ilyen edényekké legyünk a kezében, hogy edényünket megtöltve mennyei tartalommal másokat meg tudjon áldani!

 

Kívánom, hogy ez az isteni megbecsülés át tudjon jönni az életedbe és magad is ebben az igazságban éld mindennapjaidat!

 

 

 

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti ta­nításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – Megbecsülés

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/00000000000995%20-%20Megbecsules.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Örömteli mindennapok Joyce Meyer-rel 1.sorozat, 5. rész – Valaminek meg kell változnia

https://www.youtube.com/watch?v=DSglVjC3o44

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Praise to Our God 5 Concert – Gadol Adonai (Great is the Lord)

https://www.youtube.com/watch?v=chG6xRsX7ns

 

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagjainkat – osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

Süveges Imre – Áldás vagy átok

https://www.youtube.com/watch?v=ilWwBNSGDEE

 

Meddőségből gyermekáldás

https://www.youtube.com/watch?v=02rQu0M0Uho

 

További tanítások elérhetőek a következő helyeken:

https://www.omegagyulekezetek.hu/hu/tanitasok

www.riverfm.hu – Keresztény online rádió mindenkinek! – Hallgattad már?

 

Várjuk visszajelzéseiteket, bizonyságaitokat amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás kiadvá­nyunk. Amennyiben Isten cselekedett életetekben ezen keresztül is, jelezzétek felénk, hogy ben­nünket is tovább inspiráljon erre a szolgálatra!