Project Description

Az Egyház születése tűzben történt, újjászületésünk is tűzben történt!

Luk. 3, 16;

Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.

 

Mennyei üzemanyag, hajtóerő, dinamika, ami egy Isten szerinti mozgásban tartja az embert. Ez a tűz viszi előre a misszió motorját, átvisz akadályokon, ellenállásokon, üldöztetéseken, negatív szellemi erőkön! Tűz nélküli nehézkesség, elakadás, leáll az Egyház motorja!          

 

Mt. 3, 11;

János így válaszolt mindenkinek: „Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam: Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket,

A vízkeresztség az alap, a tűzkeresztség az erősebbtől, nagyobbtól – Jézustól – jön!

Tűzkeresztség ószövetségi előképe;

2Krón. 7, 1-4;

Amikor befejezte Salamon az imádkozást, tűz szállt alá az égből, és megemésztette az égőáldozatot és a véres áldozatokat, az ÚR dicsősége pedig betöltötte a templomot. A papok nem tudtak bemenni az ÚR házába, mert az ÚR dicsősége betöltötte az ÚR házát. Izráel fiai mindnyájan látták, amikor leszállt a tűz és az ÚR dicsősége a templomra, ezért arcukkal a földet érintve letérdeltek a kőpadlóra. Imádták és magasztalták az URat, mert ő jó, és örökké tart szeretete. Azután a király és az egész nép áldozatot mutatott be az ÚRnak.

 

A templom felavatásánál leszállt a tűz a mennyből. A tűzkeresztséggel együtt járt a „sekina” – Isten dicsőségének megjelenésével, betöltötte a fizikai templomot, így tölti be a testünk templomát! A mennyei tűz lejövetele után Szent Szellemmel való betöltekezéshez hasonlóan, elkezdték imádni és magasztalni Istent.

 

Jel. 2, 18;

„A thiatirai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Isten Fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az aranyérchez:

 

Isten Fia lényének része a mennyei tűz!

ApCsel. 2, 3(Új ford.);

Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.

 

Kettős tüzes nyelv; (görög). szétosztott, felosztott tüzes nyelvek; szétosztott tűz!

Nagyobbik része nála van, a másik részét velünk osztja meg. (kettős rész)

Amikor a tűz ránk száll, Isten az Ő tűz természetét osztja meg velünk!

Lángnyelv; Tüzes nyelv, tüzes beszéd, felkent beszéd; Tűzzel, hatalommal való beszédre, a Szent Szellem meggyőző beszédére utal!

Tűzzel teli beszéd megolvasztja a jég szíveket! Mindenkinek adatott, nemcsak egyeseknek, mindenki részesül Isten tűz természetéből! Igényeld te is, és vigyázz, hogy az olaj a fejedről el ne fogyatkozzék! Csak egy kis megosztott lángnyelv jön le, mert másképp megemésztő tűz lenne, amit az ember nem tudna elhordozni!

 

A Szent Szellem tüzén keresztül a következőket cselekszi Isten:

1. SZÓL HOZZÁNK!

 

5Móz. 9, 10;

akkor átadta nekem az ÚR az Isten ujjával írt két kőtáblát, és rajtuk voltak mindazok az igék, amelyeket elmondott nektek az ÚRa hegyen, a tűz közepéből, amikor ott volt a gyülekezet.

5Móz. 4, 12;

A tűz közepéből az ÚR beszélt hozzátok. Szavának hangját hallottátok, de alakot nem láttatok, csak hangot hallottatok.

 

A tűz közepéből szól az Isten. Tűz nélkül nincs kijelentés. Fogy a tűz, elfogynak a kijelentések, mert Isten beszéde tűz az embernek!

2. MEGTISZTÍT:

 

4Móz. 31, 23;

mindazt, ami tűzálló, tartsátok tűzbe, hogy megtisztuljon, de még tisztítóvízzel is tisztítsátok meg. A nem tűzálló dolgokat pedig merítsétek vízbe!

A tűz megtisztítja az embert, kiégeti a tisztátalan dolgokat az emberben!

 

A mennyei tűz megtisztítja;

– beszédünket

– érzelmeinket, indulatainkat

– elménket, gondolatainkat

– szívünket, kiégetve a szennyező salakanyagokat! (Pl. arany megtisztítása)

 

3. LENDÜLETBEN TART, VEZET!

 

2Móz. 13, 21-22;

Az ÚR pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.

A tűz által szabadul fel a világosság és az isteni vezetés, útmutatás! A mennyei tűz célja, hogy eljusson az örömhír a föld végső határáig!

 

4. ÉLŐ IGÉT SZABADÍT FEL!

 

Jer. 5, 14;

Azért ezt mondja az ÚR, a Seregek Istene: Mivel ti így beszéltek, most én tűzzé teszem igémet a szádban, ezt a népet pedig fává, hogy megeméssze őket.

Jer. 23, 29;

Nem olyan-e az én igém, mint a tűz – így szól az ÚR -, vagy mint a sziklazúzó pöröly?

A hirdetett Ige tűzzé válik a szánkba, amikor kihirdetjük!

Jer. 20, 9;

Azt gondoltam: nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam.

A betöltekezés után a mennyei tűz a csontjainkba lesz rekesztve, és mint egy belső motor motivál bennünket a prédikálásra.

ISTEN TÜZE LENDÜLETBEN TART!

Szolgálat négy módja;  

  1. Szolgálat mennyei tűzzel
  2. Szolgálat pislákoló tűzzel (nem oltja ki!)
  3. Szolgálat tűz nélkül, „kialudt lámpással”
  4. Szolgálat idegen tűzzel

 

3Móz. 10, 1-2;

Nádáb és Abíhú, Áron fiai, fogták a maguk, szenes serpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tűzzel áldoztak az ÚR előtt, amilyet Ő nem parancsolt nekik.

Ekkor tűz csapott ki az ÚR színe elől, és megemésztette őket; meghaltak az ÚR színe előtt.

 

A Szent Szellem tüze lesz a fő motivációja cselekedeteinknek, amit az Úr tesz az emberek szívébe betöltekezéskor. Az idegen tűzzel való szolgálatban, már nem a mennyei tűz motiválja a cselekvést, hanem más ördögi szándék vezérli a szolgálattévőt (lázadás, keserűség, féltékenység, megbocsátatlanság, ambíciók, feltűnési vágy, frusztráció …)

Ezt a tüzet az ember, vagy az ördög tette serpenyőjükbe. Ilyen tűzzel nem lehet szolgálni Istennek.

 

Jak. 3, 5-6;

Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat: (Egy lángnyelves ember sok embert meggyújthat a Szent Szellem tüze által!) a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől.

 

A nyelv tüzet gyújtó képességéről beszél az Ige. A mennyei lángnyelvek Isten üzenetét és tüzét szabadítják fel, amíg az istentelen beszéd a gonoszság, démonok egész világát és annak tisztátalan tüzét mozgósítják!

 

Mk. 9, 49-50;

Mert tűzzel sózatik meg mindenki. Jó a só, de ha a só ízetlenné válik, hogyan adjátok vissza az ízét? Legyen bennetek só, és békességben éljetek egymással.”

 

A Szent Szellem tüze tartja meg bennünk az evangélium ízét. Tűz nélkül leáll a küldetés, minden betöltekezés új tüzet, lendületet hoz az evangélizációhoz. Mennyei tűz nélkül a só, az evangélium elveszíti bennünk az ízét!

 

3Móz. 6, 5-6;

Az oltáron levő tüzet azonban tartsák égve, ne aludjék ki. Égessen rajta fát a pap minden reggel, rakja fel rá sorjában az égőáldozatot, és füstölögtesse el rajta a békeáldozat kövérjét. A tüzet állandóan tartsák égve az oltáron, ne aludjék ki!

 

Általános Istentől jövő rendelet volt a papoknak, hogy vigyázzanak a tűzre, hogy folyamatosan égjen. Ez egy fontos újszövetségi felelősség az egyetemes papság elve alapján mindenkinek, továbbá a vezetőknek kell vigyázni, hogy a gyülekezetben ne aludjon ki a misszió tüze!

 

 

Minden reggel rakni kell a tűzre személyes imaéletünkben!

A mennyei világban ott vannak Isten tüzének hordozói az ő jelenlétében a szeráfok a „tüzesek, égők, lángolók, nemesek”. A mennyei minta alapján nekünk is a betöltekezés után hordoznunk kell a lángot a földön, lángolva az Úrért!

 

Ézs. 6, 2-8;

Szeráfok álltak mellette, (közel álltak az Istenhez, az ő jelenlétében tartózkodtak) hat-hat szárnya volt mindegyiknek: kettővel arcát takarta el, (alázat; nem magára mutat, hanem Krisztusra) kettővel lábát fedte be, (tisztaság, szentség, lábmosás, saru)kettővel pedig repült. (benne volt a missziós küldetésben)

Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet! A „lángolók” mindig az Istent dicsérik!

hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, (a tűz hordozói nem halk lények) és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam: Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a Királyt, a Seregek URát látták szemeim!

És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról.

Számhoz érintette, és ezt mondta: Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva.

 

A mennyei tűz betöltekezéskor lángnyelvként megérinti ajkunkat, megtisztítva, felkenve ezzel beszédünket! Csak ezután jöhet a küldetés!

 

Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: Kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj!

 

Az Újszövetségben a Szent Szellemmel való betöltekezés menete hasonlóan történik, csak ezután lehet a küldetést –nagy missziós parancsot- kivitelezni!

Isten akarata, hogy szeráfokként, „lángolóként” szolgáljuk Őt, vigyázva a tűzre az életünkben. A tűzzel teli ember másként reagálja le a helyzeteket, másképp beszél, és másképpen cselekszik.

Az újbóli betöltekezés minden esetben olaj a tűzre. Szükségünk van a mennyei tűzre, ami továbbvisz a küldetésünkben! Megújul a tűzzel teljes, felkent beszéd az életünkben.

 

Sámson, (nap fia, fényes, erős)

Bír. 15, 4-5;

Azzal elment Sámson, fogott háromszáz rókát; csóvákat készített, és farkaikat egymásnak fordítva csóvát tett minden két róka farka közé. Majd meggyújtotta a csóvákat, és ráhajtotta a rókákat a filiszteusok lábon álló gabonájára. Így gyújtotta fel a kévéket és a lábon álló gabonát, sőt a szőlőket és az olajfás kerteket is.

 

Sámson 300 tagú róka gyülekezete;

150 párost alakít, (Jézus is kettesével küldte ki a tanítványokat) meggyújtotta a farkukat és nekiereszti a gabonának. Prófétai kép;Isten meggyújt bennünket a tűzkeresztség által és így enged az aratásba, sok kárt okozva az ellenségnek!

 

TŰZOLTÓ TEVÉKENYSÉGÜNK:

1.  Bomlasztó, frusztráló beszédek, olyanok, mint egy vödör víz a tűzre.

2.  Abbahagyni azt, amit Isten rád bízott!

Mozogj az ajándékodban, mert ezzel fenntartod a mennyei tüzet! Állj vissza abba,

amivel Isten megbízott!

3.  Ördögi tűzoltás, másokról való beszéd, negatív események által! Állj ellene a lopásnak!

4.  Bátorítás helyett, lenyomni, dorgálni az embereket, a jó dolgok cselekvése közben!

5.  A SZENTSÉG HIÁNYA, meglopja a tüzet!

 

VIGYÁZZ A TŰZRE! – Tűz nélkül nem tudsz kedves lenni Isten előtt, elveszíted a szenvedélyedet Krisztusban! A győztes élet, a növekedésben lévő élet alapja ez!

 

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti ta­nításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – Mennyei tűz

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/00000000001001%20-%20Tuz%20a%20mennybol.mp3

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Vedd át a kenetet! – 1.rész

https://www.youtube.com/watch?v=RXAR_Q-nzpo

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Dics Suli – Légy tűz!
https://www.youtube.com/watch?v=Wj1Ag3N4dfY

 

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagjainkat – osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

Szabadulás az ezotériából

https://youtu.be/rv6epCQaElw

 

További tanítások elérhetőek a következő helyeken:

https://www.omegagyulekezetek.hu/hu/tanitasok

www.riverfm.hu – Keresztény online rádió mindenkinek! – Hallgattad már?