Project Description

(1Kor. 16, 14;)

Pál apostol leveleiben meglepő, hogy egy-egy mondatban, nem hétköznapi tömörséggel, miként fogalmaz meg fajsúlyos igazságokat.

A fenti Biblia-idézet is ezek közé tartozik!

Egy olyan egyetemes isteni alapelv, ami nem csak a korinthusiakra vonatkozott, hanem mindenhol, mindenkor, mindenkire egyaránt érvényes isteni útmutatás:

Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!

 1. Isten személyisége;

Személyiségének három fő ismérve van;

  • Szeretete
  • Igazsága
  • Ereje és mindenható hatalma (Elohim; erős, hatalmas)

1Jn. 4, 8;

aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet.

Teremtésünk oka; szeretete  <>  Megváltásunk oka; szeretete

Emberhez való viszonyulása;

Teljes szeretet és elfogadás az alapja.

Szeretlek és elfogadlak; Ha jó vagy, ha rossz vagy, ha engedelmeskedsz, ha nem, ha sikeres vagy, ha kudarcos, ha jól megy sorod, ha nehézségeid vannak, ha gazdag vagy, netalán nehezen jössz ki anyagilag, ha hegyen vagy, ha völgyben jársz…

Isten atyai (agapé) szeretete megerősíti az embert!

Mt. 3, 17;

És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.”

2x ismétlődik meg ez a mennyei kijelentés;

1x, Bemerítkezésnél, pályája, szolgálata elején erősíti őt

2x, A megdicsőülés hegyén, a szenvedéstörténet előtt közvetlenül

Mi is fiak vagyunk, velünk kapcsolatban is ez a viszonyulása, szeretete állandó, gyönyörködése változó. Ha helyünkön vagyunk, engedelmességben járunk, akkor gyönyörködik bennünk.

Az Isteni szeretet kifejezésre jut; megvallásban, szózatban pozitív, bátorító beszédekben; tékozló fiúnál, ölelésben…adásban…

Róm. 5, 7;

Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. A ki nem mutatott szeretet nem tud működni!

Isten szeretetének tulajdonságai, képek az Igéből;

 1. Vőlegény és mennyasszony viszonya   (lángoló – féltőn szerető)
 2. Férj és feleség viszonya   (hűséges, kiteljesedett szeretet)
 3. Atya és fiú kapcsolat   (bensőséges – bátorító, nevelő szeretet)
 4. Pásztor és nyáj kapcsolat   (legeltető – őrző szeretet)
 5. Orvos és beteg kapcsolat   (megsebző – gyógyító szeretet)
 6. Házigazda és háznép viszonya   (törődő szeretet)

Ezekhez kapcsolódó igeidézetek;

Péld. 3, 11-12;  (3.)

Az ÚR intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld! Mert akit szeret az ÚR, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel.

Zsid. 12, 5-8;   (3.)

és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek mint fiaknak szól: „Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.”Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja?Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak.

Zsolt. 100, 3;    (4.)

Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája.

Jób. 5, 17-18;  (5.)

Bizony boldog az az ember, akit Isten megfedd! A Mindenható fenyítését ne vesd meg! Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. (Mi emberek sokszor csak sebeket okozunk, de nem kötözünk! Isten végig megy a folyamaton!)

Isten szeretete meggyógyítja az ember lelkét;

Pl. Péter esete Jézus halálakor, 3x megtagadja, 3xmegvallja szeretetét, bekötözi sebeit;

Jézus egy szóval sem vádolja.

Fontos, hogy megismerjük, befogadjuk, meggyógyítson, megerősítsen, felépítsen bennünket Isten szeretete!

Miután ebben részesültünk felelősségünk a bennünk lévő isteni, agapé –feltétel nélküli szeretetének mindegyik aspektusát- továbbadni, képviselni mindenki felé.

Bármit teszünk a házasságunkban, családunkban, munkahelyünkön, iskolában, gyülekezeti közösségben és a társadalom minden fórumán:

Emlékezzünk és éljük meg ezt a fajsúlyos mennyei igazságot, hogy valóság legyen az életünkben!

Tehát, minden dolgotok szeretetben menjen végbe!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által befogadva ezt a tanítást!

Süveges Imre – Minden dolgotok szeretetben menjen végbe

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/0001%20Minden%20dolgotok%20szeretetben%20menjen%20v%C3%A9gbe.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Hinni kell, küzdeni, teljes szívvel szeretni

https://www.youtube.com/watch?v=YARRpSiKaGo

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Hit Gyülekezete – Ez a szeretet

https://www.youtube.com/watch?v=ltpl0ToE8tU

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk azért, hogy minden dolgunk szeretetben tudjon végbemenni.

 

Tájékoztatás:

Szeretettel tájékoztatunk minden kedves olvasót, hallgatót, hogy az elkövetkezendő hónapokban, a nyári időszakban a számos tábor és külső szolgálat miatt ritkábban fogunk Heti Bátorítást küldeni! Ősztől visszaállunk a heti rendszerességre. Megértéseteket és imáitokat előre is köszönjük!