Project Description

Isten ígéreteinek egyik leggyakrabban megjelenő formájával foglalkozunk:

A feltételhez kötött ígéretek!

Ez minden esetben két részből áll egy feltételből és magából az ígéretből! Általában a „ha” szócska jelöli a feltételt és ezután jön az ígéret.

Csak a feltételek betöltésére valósítja meg Isten az Ő ígéretét életünkben!

5Móz. 28,13

Elsővé tesz téged az ÚR, nem utolsóvá, mindig fölül leszel, és nem alul, ha hallgatsz az ÚRnak, Istenednek a parancsolataira,amelyeket ma megparancsolok neked, hogy megtartsd és teljesítsd azokat, Ez Isten egyetemes akarata, minden ember számára, aki betölti a feltételeket!

5 Móz. 28, 13;  (Károli ford.)

És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló… Fej – elől jár, kezdeményez, farok – hátulról követi az eseményeket!

MTörv 28, 13; (Katólikus ford.)

Az Úr fejjé tesz, nem farokká; csak felül leszel, sohase alul,…

Amikor megtérünk, betöltekeztünk Szent Szellemmel, az olyan, mint amikor felfújják a lufit Héliummal. Minél inkább be vagyunk töltve Szent Szellemmel, annál inkább tele van a lufi héliummal és egyre intenzívebben felfelé száll!

Ilyenek vagyunk mi is, feltöltve Isten Szellemének tüzével (léghajó) és egy természetfeletti erő visz ellenállhatatlanul felfelé egészen a mennyei célunkig, elhívásunk jutalmára.

Visszahúzó erők fogva tartása > szabadulás ettől! Ne engedd, hogy kikössön, pórázon tartson! Pl. Sámson

Isten egyetemes ígérete a neki engedelmeskedőknek: Mindig felül leszel nem alul! Benned van az a Szellem, az a mennyei erő, ami felemel! Jegyezd meg, építsd fel a hitedet ebben, bárhová mész, bármit csinálsz, bármi történik veled…mindig felül leszel, amíg engedelmességben jársz!

Ez Isten dicsőségére van, a te örömödre és sokak áldására!

Amikor az ember démoni szellemekkel van telve, azok mindig lehúzzák!

Pl. bibliai példák, gadarai megszállott

Ellenség gyakori lenyomása (anyagi, kapcsolati, erkölcsi, egészségügyi, munkahelyi stb…) ellenére mindig felül leszel! Pl. gumilabda a víz alá nyomva

5Móz. 26, 18-19;                                                                                                              

Az ÚR pedig azt kívánja ma tőled, hogy légy az ő tulajdon népe, ahogyan megmondotta neked, megtartván minden parancsolatát.  Akkor az általa teremtett összes nép fölé emel, hogy dicséretes, hírneves és tisztelt légy. Istenednek, az ÚRnak a szent népe leszel, ahogyan megígérte. Isten ígérete ezt tartalmazza, emlékeztessük Őt erre, ezzel a hittel éld meg a „lent léttel”, a lenyomásokat is, mert csak átmenetiek számodra!

Felemel és ez kiemelkedő emberré tesz téged, már nem vagy „csak egy a hétmilliárdból”, neves és tisztelt leszel!

5Móz. 28, 1-2;

Ha engedelmesen hallgatsz az ÚRnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened, az ÚR.  Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az ÚRnak, Istenednek a szavára.

Sokszor megerősített ígéret, ugyanazon feltétellel! Mit jelent ez? Isten komolyan gondolja. Te is?!

Ha egy lufit a gáz fel tud emelni, ha egy léghajó kosarát fel tudja emelni a tűz által felszabadult meleg levegő, Istennek van hatalma Tégedet is felemelni!

2Sám. 22, 48-49;

Bosszút áll értem az Isten, és népeket vet alám. Kiszabadítasz ellenségeim közül, támadóim fölé emelsz, megmentesz az erőszakosoktól. Íme az Ígéret: Alád kerül a rossz és te pedig felé emeltetsz! Bennem ez egy nagyon komoly meggyőződés lett! Pl.Újszövetségi hit embereinek a meggyőződése, Pál apostol ebből élt!

Zsolt. 18, 49;

Megmentesz ellenségeimtől, sőt támadóim /lehúzóim/ fölé emelsz, és megszabadítasz az erőszakoskodóktól. Ez az Isten akarata, sok a lehúzó erő, ember, körülmény, de Isten ereje felé emel, mert mindig felül leszel, nem alul. Alul csak átmenetileg, de felébe kerülsz az Úr segítségével!

Jézus Krisztus példája nagyon bátorító;    Fil. 2, 8-11;

megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig(betöltötte az ígéret feltételeit halálig) mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

5Móz. 26, 18-19;

Az ÚR pedig azt kívánja ma tőled, hogy légy az ő tulajdon népe, ahogyan megmondotta neked, megtartván minden parancsolatát.  Akkor az általa teremtett összes nép fölé emel, hogy dicséretes, hírneves és tisztelt légy. Istenednek, az ÚRnak a szent népe leszel, ahogyan megígérte. Az ószövetségi ígéret tökéletesen beteljesedett Őbenne! Nálad is így van! Jézus Krisztust a kereszten a világ bűneinek, betegségeinek, átkainak borzasztó terhe húzta lefelé, a pokol összes erői lehúzásának teljessége nyomta lefelé egészen a sírba. Lepecsételték, el van végezve, senki sem változtathatja meg, mégis Isten felemelő ereje előtört, ez a feltámadás ereje, ami mindig felül emel a hegy tetejére, ahol hatalommal szólt és még inkább felül emeltetett, egészen a trónig, minden a lábai alá vetetett.

Veled is ez fog történni, ha hittel engedelmességben jársz, az Úr igazságában és nem a te önigazságodban! Mindig felül leszel és nem alul!

Bármilyen helyzetbe kerülsz, anyagilag, házasságilag, kapcsolataidban, egyéb szükségeidben, bármenyi ördögi erő akar lehúzni, bármilyen lehúzó családi, házassági környezet is venne körül, bármennyire nagyok is az ördögi lehúzások, ha engedelmeskedsz Isten beszédének, teljesen meggyőződhetsz az Ígéretéről, mindig felül leszel és csak átmenetileg alul. Teljes meggyőződéssel higgyed ezt, -mint, a bibliai emberek többsége- és be is következett az életükben! Egyikük sem alul hallt meg, hanem felül!

Isten akarata az ember számára;

  • Uralomra teremtve > Biblia eleje ezzel kezdődik, uralkodj! és ezzel fejeződik a Jelenések könyve; „Uralkodnak örökkön örökké”.
  • A Bűnbeesés kimozdított bennünket ebből a pozícióból, Krisztusban a megtérés által vissza lettél állítva az uralom pozíciójába!
  • fiúság hatalmának a sorrendje, második helyünk, minden a lábunk alatt, megrontja a Sátánt a lábunk alatt…
  • Uralomra teremtve az jelenti, mindig felül leszel, első leszel, irányító pozícióban leszel, nem alul, fej és nem farok
  • Ne engedj a bűn, a körülmények, démonok gonosz emberek lehúzásának, sohase menj alá a dolgoknak, még a negatív érzéseidnek sem! Sokan itt hibáznak, már belül elveszítik a csatát, hitetlenül alá mennek a keserűség, negatív, sötét érzéseknek, hitetlenségnek!
  • Isten embereit, le lehetett nyomni, megverni, megtaposni, börtönbe zárni, gonosz beszédekkel bemocskolva lenyomni, de Ők belül felette voltak, sohasem mentek alá a körülmények, gonosz erők, érzelmeik lenyomásának. Mindig felül voltak!

Pl. kisfiú – jó leülök, engedelmeskedik, de belül állok,

Pl. Pál a börtönben, hajótörésben, Rómában, belül mindig felette volt, utána külső körülmények igazodtak ehhez!

  • Fontos, hogy ez az Ige beléd épüljön, részeddé váljon, mélyen szívedbe kerüljön, hiteddé váljon, így minden lehúzó körülményből felemeltetsz! Amíg ez Élő Igeként benned van, addig a gáz nem illant el a lufiból, a tűz nem aludt ki a léghajóból, kész a felemelkedésre!
  • A dolgok belülről kifelé hatnak, a láthatatlanból a láthatóba!

Tehát a felülkerekedés először bent történik a te láthatatlan világodban, a szívben, az elmében, a belső embered magatartásában! Amikor ez megvan, már csak idő kérdése, mikor történik meg a látható világban!

Pl. romák megsegítése, új házak – hamar lerombolódnak, amikor belül változás történik, fantasztikus lesz a külső változás is!

  • Mondjad magadban, most le vagyok nyomva érzelmileg, anyagilag, egészségügyileg, de ez csak átmeneti, belül állok, felette vagyok, uralkodom Krisztusban! Jön a mennyei szabadítás! Mert mindig felül leszek és nem alul! (iskolában, munkában, családban, gyülekezetben, szolgálatban, anyagi életemben, egészségügyileg stb…)
  • Életed végéig tartó küzdelem, ez a hit harca! Jézus a haláláig volt engedelmes, így érvényes volt rá ez az ígéret! Veled is így legyen!

Ebből a harcból nem tudsz kilépni, időnként felerősödik, úgy tűnik minden le akar nyomni, összejátszik a lenyomásodra, a körülményekben átmenetileg ez realizálódik is (csak átmenetileg, Jézus csak három napig tudott lenyomva sírban maradni), ez csak átmeneti!

Jön a feltámadás ereje és felemel, mindig felül leszel, csak belül a dolgok alá sohase menj! Belső hitedet, uralomra beállt gondolkodásodat, sohase ad fel!

Pl. István vértanúsága, sohasem ment alá az emberek lenyomó beszédének, gonoszságának, mindig felül volt, így hallt meg!

Mit jelent a gyakorlatban belül alul, illetve felül lenni?:

1. Alul lenni azt jelenti: belső feladás, kiengedés, frusztráció, keserűséget, sötét érzéseket magunkra engedni, reménytelenséget magunkra engedni! Nincs reménytelen helyzet az Úrral! Rossz, helytelen beszédek, a vereség, feladás beszédei, érzései, úgysem tudok mit csinálni életérzése! Ez időnként igaz lehet, de egyet tudsz dicsérni az Istent, aki kész cselekedni érdekedben! Először mindig belül kerülünk a dolgok alá!

István bár bele hallt a helyzetbe, de sohasem került az alá, dicsőségben, uralomban, felül volt és úgy távozott!

Pl. Magyarok visszahúzó magatartása

A körülmények ördögi erők, emberek lehúzhatnak átmenetileg, de csak egy időre, mert Te uralomra lettél teremtve és Krisztusban helyreállítva!

Pl. Dávid testvérei, mint lehúzó emberek, az élete legnagyobb győzelme, Góliát legyőzése előtt

2. Felül lenni azt jelenti: belső igei látás Isten ígéretéről, mindig felül leszel, ehhez minden körülmények között ragaszkodni, megvallani, ebben gondolkodni, minden lehúzásnak ellenállni! Betölteni a feltételeket!

Engedelmeskedni az Ige arra a helyzetre vonatkozó útmutatásainak! (Megbocsátás, áldani az ellenséget stb…)

Hinni a pozitív végben, reménységet, pozitív jövőképet nem engedni az ellenségnek, hogy ellopja. Ebből a pozícióból irányítani, parancsolni, imádkozni, dicsőíteni, megvallani Isten örök érvényes igazságát. Benne maradni az Igének az Isten Szellemének való engedelmességben.

Pl. Kívül ülök a körülmények, helyzetek lenyomásában, beteg vagyok stb…, de belül állok, hiszek, van egy mennyei meggyőződésem, amit a Szent Szellem is erősít bennünk, mindig felül leszel és nem alul!

Ennek a rendíthetetlen igei alapú belső meggyőződésnek a kifejeződése a beszéden keresztül van! Sohase menj alá a sötétségnek, ami érzelmekben, sugallatokban, gondolatokban, körülményekben, mások gonosz beszédében fejeződik ki!

Maradj felette, ne fogadd be a szívedbe azokat, csak Isten ígéretét, Mindig felül leszel és nem alul! Ez óriási belső szabadságot ad, Isten kezében vagy, teljes biztonságban, készen élni és meghalni, mint Pál! Pl. Jézus a keresztnél megbocsátott és Atyám a te kezedbe teszem lelkemet

Azt jelenti, hogy felette vagy az emberek gonosz beszédének, magatartásának, látva az ellenség munkáját mögötte.

Tudván azt, hogy egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, nem fog sikerülni semmilyen ármánykodás, sőt a javadra lesz, mert mindig felül leszel!

Az emberölőt lásd minden gonoszság mögött, Őt gyűlöld ne az embereket, ők változnak, a Sátán már sohasem fog! Még az ellenséged lehet a barátod, minden a javadra fordulhat. Maradj felette az emberek ármánykodásainak, az ördögre haragudj, teljes szabadságot kapsz az emberekhez, mindig kész a megbocsátásra. (Jézus, István, Pál, Péter)

Gyakorold be magadat ebbe az Ígéretbe addig, amíg ez életed teljes részévé nem válik! Ne csak egy-két győzelembe tedd ezt, legyen minden sejted részévé, mert erre vagy teremtve! Jézus Krisztus megdicsőül, amikor ez meg tud valósulni az életedbe, neked is és sokaknak áldás származik belőle!

Járj ennek a belső gondolkodásnak a teljes szabadságában életed minden napján, minden körülmények között, engedelmeskedve az Igének minden időben!

5Móz. 28,13

Elsővé tesz téged az ÚR, nem utolsóvá, mindig fölül leszel, és nem alul, ha hallgatsz az ÚRnak, Istenednek a parancsolataira,amelyeket ma megparancsolok neked, hogy megtartsd és teljesítsd azokat, Ez Isten egyetemes akarata, minden ember számára, aki betölti a feltételeket! Első leszel, nem mert mindenkit kitúrsz magad mellől, nem testi erőből, Isten emel ide!

Kívánom, hogy épüljön be az életünkbe ez az ígéret és hittel töltsük be ennek a feltételét, így a menny uralomra teremtett akaratában élhetjük le az életünket, mint királyi gyermekek!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – Isten ígéretei – 2. rész

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000070%20-%20Isten%20igeretei%202.resz.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Joseph Prince – Isten ígéreteit örökölni hit által

https://www.youtube.com/watch?v=6xOQTW0tT3M

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

https://www.youtube.com/watch?v=vHRGY_HK1iA

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk, hogy megértve Isten gondolkozását az ígéretekkel kapcsolatosan, birtokba tudjuk azokat venni!