Project Description

Péld. 8, 5

Legyetek okosak, ti együgyűek, legyetek értelmesek, ti ostobák!

Mt. 10, 16

„Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.

 

Ellentétpárok; okos-bölcs magatartásformák. Ha akarjuk, ha nem, valamelyik kategóriába beleesünk, az életünk gyümölcsei igazolják valamelyiket.

A gyülekezet egy része ide, a másik része oda tartozik.

Természetesen Isten akarata, hogy mindannyian okosak legyünk, mint Isten szolgái, sajnos ez nem mindig tud megvalósulni, emberi okok miatt!

 

Zsolt. 36, 4

Szája rontást és csalárdságot beszél, nem akar okos és jó lenni.

 

Sajnos a zsoltáros ezen megállapítása ma is érvényes!

A bűnben élő ember nem akar okos és jó lenni, utána meg szenved és kínlódik annak a következményeitől!

 

Mt. 7, 24-27

Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult.”

 

Mindenkinek az élete egy építkezés, amit felépítünk, olyan lesz a földi életünk és a mennyei örökségünk, ha megáll az örökkévalóság mércéjén!

Születésünk pillanatától építjük életünket, természetesen először a szülők teszik, ahogy növekszünk, egyre nagyobb felelősségünk van abban, hogy mit építünk fel!

Minden döntésünk fontos eleme az építkezésnek, iskoláink, megtérésünk, házasságunk, munkánk, vállalkozásunk mind építkezésünk fontos része!

 

Zsid. 3, 4

Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten az.

 

Mi építjük fel saját életünket, de a maradandó, örökkévaló építkezéshez be kell vonnunk az Istent. Ha ezt nem tesszük, nagy összedőlések lesznek, sok bajjal!

 

Zsolt. 127, 1-2

Zarándokének. Salamoné. Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiábavigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztekDe akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget.

Az Isten nélküli építkezésünk sok hiábavalóságot eredményez! Ilyenkor nincs értelme, maradandó gyümölcse, a sok befektetett energiának, pénznek.

 

Az okos ember jellemzői:

 

Róm. 12, 1-2

Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

 

  • Okos Istentisztelet, ez tetszik az Úrnak
  • Nem a világ szerint építkezik
  • Ige szerinti megújult gondolkodása van
  • Megítéli mi az Isten akarata, csak ott építkezik

 

Dán. 12, 3

Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké.

 

  • Fénylenek, világítanak, megtörik e világ sötétségét
  • Igazságban járnak és igazságra vezetnek másokat

 

Mt. 7, 21-27

„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket (mély, intim szeretetkapcsolat!), távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” „Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult.”

 

Itt egyértelműen a hívőkről beszél Jézus:

  • Uramnak szólítják Jézust, megtértek…
  • Működnek az ajándékok közöttük, általuk
  • Hallgatják rendszeresen az Isten Igéjét, hozzá lehet szokni, hogy hallod és véleményezed és nem teszed! Az Ige nem cselekvése kizárhat a királyságból!
  • Okos és bolond hívők egyaránt vannak a gyülekezetekben. Van maradandó építkezés, de van elpusztult építkezés is, valaki bemegy, valaki nem megy be az örök nyugodalomba!

 

Krisztus a Kőszikla, a megcselekedett Ige lesz kősziklává az építkezésünkben!

 

1Sám. 2, 2

Nincs olyan szent, mint az ÚR, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk.

 

A Kőszikla a megtérés által és az Ige megcselekvése által jön az életünkbe!

Minden megrázattatik, megmérettetik, kigyomláltatik bizonyos időszakokban! Mindenki életébe jöhetnek viharok, de csak az tud megmaradni, aki okosan építkezett, életének alapja és mozgatórugója Jézus Krisztus!

 

Zsid. 12, 26

Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván: Még egyszer megrázom nemcsak a földet,hanem az eget is.

 

Ennek csak két végeredménye lehet: megáll az építmény vagy összedől!

A kérdés, milyen alapra épült, ki építette, benne volt-e Isten abban, vagy minden hiábavaló volt!

 

Sok ember összedőlt élete figyelmeztet bennünket a felelős építkezésre! A megcselekedett Ige lehet az egyedüli jó alap, ami megáll és megtartja az életünket, megőrzi az összedőléstől! A viharok az akaratunktól függetlenül jönni fognak, tesztelve az építkezésünket. Az okos keresztények azok, akik megbecsülik és cselekszik az Isten Igéjét és nagyra tartják, fogadják, igénylik a Szent Szellemet az életükben.

Csak így tudunk megállni az utolsó idők viharaiban!

Térjünk meg a bolond gondolkodásból és magatartásból!

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti ta­nításokat! Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

 

 

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

 

Süveges Imre – Az okos ember építkezése

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000081%20-%20Az%20okos%20ember%20epitkezese.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Joyce Meyer – A bölcsesség

https://www.youtube.com/watch?v=PXt1zU6wZeo

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Hit Gyülekezete – Én kősziklám

https://www.youtube.com/watch?v=LxyVOT3aWmw

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagjainkat – osszátok meg ismerőseitekkel, különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

 

A láthatatlan szellemvilág, és befolyása az emberre

https://youtu.be/KGp_sstxqcY

 

Meddőségből gyermekáldás

https://youtu.be/02rQu0M0Uho

 

További tanítások elérhetőek a következő helyeken:

https://www.omegagyulekezetek.hu/hu/tanitasok

www.riverfm.hu – Keresztény online rádió mindenkinek! – Hallgattad már?