Project Description

Mt 10, 14;

Ha pedig valaki nem fogad be titeket, meg sem hallgatja szavaitokat: menjetek ki abból a házból

vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról.

 

Ez Jézus útmutatása!

 

Az élet során a szolgálatban, iskolában, gyakran ér bennünket elutasítás, csúfolás. Ha nem rázod

le magadról ezeket, tönkretesznek! Ne fogadd be ezt!

 

Jézus mondta:” még a port is verjétek le lábatokról”. Rázd le az elutasítás fájdalmát, mert ha nem teszed, torzítja jellemed és már nem tudsz bátran cselekedni a frusztráció miatt.

 

A por: az a lelki, szellemi negatív, ördögi szenny, rád kerülhet az életed során, ha nem vigyázol!

Pál és Péter folyamatosan ebben élt, vádlások, üldözések, elutasítások terhei alatt.

 

ApCsel 13, 51;

Ők pedig lerázták lábuk porát ellenük, és elmentek Ikóniumba.

ApCsel 22, 21-22;

De ő azt mondta nekem: Eredj el, mert én messze küldelek téged, a pogányok közé.” Eddig a kijelentésig hallgatták, de akkor így kezdtek kiáltozni: “Töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem szabad neki élnie!” Kiáltoztak, ruháikat eldobálták, és port szórtak a levegőbe.

 

Amikor gonosz beszédek hangoznak el, olyan mintha port szórnának a levegőbe ránk!

 

Ha nem rázod le magadról az elutasító beszédeket, félénkség, kudarc, bukás lehet a következménye.

 

Jézus példáját látva, az őt ért beszédek sok esetben ezek voltak: bolond, ördög van benne, emberek elutasítása, csúfolása. A kereszten Isten is elfordult tőle! “Én Istenem, miért hagytál el engem”? Lerázta magáról ezt a sok ördögi mocskot, port.

 

Kétféle ember bukik el: aki soha senkire nem hallgat, és aki mindig mindenkire hallgat! Szükséges az Isteni bölcsesség, hogy mit hallasz meg.

Ézs 52, 1;

Ébredj, ébredj, Sion, (vedd már észre!) szedd össze erődet! Öltözz ékes ruhába, Jeruzsálem, te szent város, mert nem jön már ide többé körülmetéletlen és tisztátalan. Rázd le magadról a port, kelj föl, fogságba vitt Jeruzsálem, oldd le nyakadról bilincsedet, Sion fogságba vitt lánya!

Az Ige megmutatja, hogy mi lesz a következménye, ha nem rázod le a port. (fogság, bilincs, megkötözöttség!)

Pál lerázta magáról a kígyót!

 

ApCsel 28, 3-4;

Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, egy vipera jött elő a melegből, és a kezébe mart. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz: “Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem hagyja élni.” Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett.

 

Ezzel az ígérettel rázta le magáról a kígyót:

Mk 16, 18;

kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak

 

Így kell nekünk is hittel és azzal a meggyőződéssel lerázni magunkról a támadásokat, szennyeződéseket, hogy” Nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világba van”.

 

Zsid 13, 6;

Ezért bizakodva mondjuk: “Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?”

Lerázni a negatív dolgokat igei megvallással!

1Móz 3, 14;

Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden

mezei vad közt: hasadon járj, és port egyél egész életedben!

 

A por és a kígyó összetartoznak! Az ördögnek az a célja, hogy vele együtt mi is magunkba szívjuk a port, a mocskot, de ez nem az ember elhívása, nekünk ezt nem kell befogadnunk!

Sokan nem gyakorolják ezt és ördögi gyötrés alatt van az elméjük, érzelmi életük, lelkiismeretük és meg van lopva az életük.

 

Ahogyan a kutya kijön a vízből, lerázza magáról a vizet, így kell nekünk is leráznunk magunkról a rossz beszédeket!

Pl. Amikor por kerül a fogaskerekek közzé, sok bajt okoz.

 

Ha nem rázod le magadról a port, a gondolatok, érzések, keserűvé válnak, ebből rossz döntések születnek. Ne engedd, hogy az ördögi akarat belehúzzon a negatív állapotba, ahol befolyást szerez feletted! Ezáltal meglopja az örömöt, békességet, erőt, életkedvet.

 

A poros, leuralt állapotot, így írja le az Ige:

Jób 21, 26;

Egyformán a porba kell feküdniük: ellepik őket a férgek.

Zsolt 119, 25;

Életem a porhoz tapad: eleveníts meg igéddel!

Fil 4, 8;

Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami

szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe (arról

gondolkodjatok)!

 

Amin gondolkodsz, azokat engeded a szívedbe és a szívből indul ki minden. Ezért fontos kontrolálni, hogy mit fogadsz be. A Szent Szellem jelzi, hogy ne foglalkozz vele!

 

Ha bántó és elutasító beszédeket engedsz be, az megfertőz, ha az Ige szerint a jó dolgokat, az harmóniát, békességet hoz létre benned.

 

Róm 1, 21;

…hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett.

Ef 4, 17;

Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok

élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint.

 

Amikor megtérsz, már nem élhetsz, gondolkodhatsz, úgy ahogyan ezt a világi életedben tetted, mert az Ige világos útmutatást ad, arról, hogy miként gondolkodj, élj és milyen gondolatoknak adj teret az elmédben!

Rázd le magadról a port és a kígyót az Úr Jézus Krisztus nevében és szabad maradsz minden ördögi tehertől!

 

Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti tanításokat!

Legyen ez áldás számodra!

 

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre

Apostoli szolgáló

 

Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?

Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!

Süveges Imre – Rázd le magadról a port

https://www.omegagyulekezetek.hu/tanitasokk/000000021%20-%20Razd%20le%20magadrol%20a%20port.mp3

 

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában:

Ráki Tamás – Vádlás és kárhoztatás

https://www.youtube.com/watch?v=nq3tgXNEjuo

 

Legyen ez a dicséret bátorítás és felemelésére a lelkednek, szellemednek:

Lakatos Péter – Nem vádol már semmi sem

https://www.youtube.com/watch?v=FGq9hHP8cV8

 

Heti imakérés:

Imádkozzunk, hogy legyen tiszta látásunk ebben a témában és felismerjük azokat a beszédeket,

amelyek károsak!

 

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:

Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagainkat – osszátok meg ismerőseitekkel,

különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:

“Az agykontrolltól a kiteljesedésig”:

https://youtu.be/Jnp5O0WDIHo